Länets föreningar är på rätt väg efter pandemin – men fortfarande en bit efter

Idrottsrörelsen har fortfarande inte återhämtat sig efter pandemin, även om antalet deltagartillfällen bland barn och unga har ökat det sista året. Västernorrland, som var det län som tappade mest under åren 2020 och 2021, är fortfarande hårdast drabbat.

Sidan uppdaterades: 25 april 2023

Västernorrland har fortsatt det största tappet bland barn och unga av alla distrikt. Det visar preliminära siffror som nyligen släppts från Riksidrottsförbundet. Jämfört med innan pandemin är minskningen -13 % jämfört med snittet i riket som ligger på -5 %.

Men allt är inte nattsvart för det.

– Det är glädjande att vi har en något starkare återhämtning än snittet i landet, det visar att vi är på rätt väg. Eftersom vi var det län som tappade mest under pandemin så har vi också en längre väg tillbaka. Vi hoppas och tror att jobbet som sker runt om i idrottsföreningarna nu kommer att löna sig på sikt, säger Elisabeth Byström, distriktidrottschef för RF-SISU Västernorrland.

När de första rapporterna om stort tapp i Västernorrland började trilla in under pandemin påbörjades ett hårt arbete i Västernorrland för att få tillbaka barn och unga som slutat, men också för att rekrytera nya. Trots tuffa år präglade av pandemi syns en stark utveckling för idrottsrörelsens folkbildning i Västernorrland. Fler föreningar än någonsin använder folkbildningen som verktyg för att bilda och utbilda ledare, aktiva, föräldrar, styrelser och funktionärer. Jämfört med 2021 har utbildningstimmarna i Västernorrland ökat med 57 procent. Blickar man innan pandemin så har antalet utbildningstimmar i Västernorrland ökat med hela 88 procent sedan 2019.

– Det är viktigt att vi tar det här på största allvar. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att få barn och unga tillbaka till idrotten, här behöver idrottsrörelsen, kommuner och region göra allt som går för att ge föreningarna de bästa förutsättningarna att bedriva idrott. Gör vi inte det kommer vi få en ännu större utmaning än vi redan har med folkhälsan i stort, säger Elisabeth Byström.

LOK-stödet fördelas till föreningar över hela landet och det har kunnat urskiljas geografiska skillnader tidigare under pandemin. Sett över hela perioden 2019 – 2022 har de kraftigaste negativa förändringarna varit i Västernorrland, Västmanland och Blekinge medan i Uppland och Skåne har antalet deltagartillfällen inte minskat dramatiskt.

En djupare geografisk analys har inte genomförts än då det är många saker som påverkar. Inte minst hur sammansättningen av olika idrotter i varje distrikt ser ut. Det är troligt att distrikt som har en högre andel av hallidrotter och kampidrotter sammantaget drabbats hårdare. Det är dock inte fastställt.

Uppdelat per kommun

Skillnaderna och utmaningarna mellan olika specialidrottsförbund är stora, där några har återhämtat sig och även gått förbi nivåerna från 2019 medan andra har fortsatta utmaningar.

Fotboll är Västernorrlands överlägset största barn- och ungdomsidrott. Därefter kommer innebandy och ishockey som är jämnstora. Där påvisar innebandyn fortsatt ett ganska stort tapp med 17 %, men ligger dock på snittet i riket (-16). Fotbollen däremot tappar 8 % i Västernorrland men ligger på en ökning på 3 % i riket. Ishockeyn har tappat aningen mer än fotbollen. Exempel på idrotter som fortfarande är kraftigt påverkade i Västernorrland är skolidrott (-67) karate (-58), boxning (-47), bordtennis (-46), judo (-37) och konståkning (-35). Parasporten, som har idrott för personer med funktionsnedsättning, har också en lång väg tillbaka då tappet är -78 %.

En enkätundersökning som Riksidrottsförbundet genomförde i vintras visar att en majoritet av specialidrottsförbunden bedömer att de kommer att behöva arbeta med att motverka pandemins konsekvenser i ytterligare tre till fyra år eller längre.

– Pandemin var ett mycket hårt slag som följdes upp av en tuff vinter med stigande elpriser och nu befinner vi oss i ett utmanande ekonomiskt läge vilket givetvis påverkar idrottsföreningar som måste hantera det, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Snabba fakta/deltagartillfällen i Västernorrland

Skolidrotten har fortsatt att tappa sista året (-6) istället för att återhämta sig -67 % totalt sedan 2019. Stor skillnad jämfört med riket.

Karaten är hårt drabbad -58% jämfört med -11 i riket.

Boxning -47 jämfört med -8 i riket.

Bordtennis -46 jämfört med -16 i riket.

Judo -37 jämfört med -15 i riket.

Konståkning -35% jämfört med riket som ökat med 2 %

Sidan publicerades: 25 april 2023