Utökat ekonomiskt stöd från Region Västernorrland – ”Ett kvitto på att vi gör skillnad”

RF-SISU Västernorrland får ett utökat ekonomiskt stöd av regionen för 2023.

Pengarna ska användas till att stärka stödet till idrottsföreningarna i återstartsarbetet efter coronapandemin.

Sidan uppdaterades: 20 december 2022

– Det är ett kvitto på att vi gör skillnad för idrottsföreningarna. När idrottsrörelsen blir starkare så leder det i sin tur till många positiva effekter, bland annat en bättre folkhälsa, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef.

Beslutet om ett utökat stöd med närmare 650.000 kronor för 2023 klubbades under fredagen. Det var en glad distriktsidrottschef som tog del av beskedet.

– Det känns jättebra att region Västernorrland har förtroende för oss och det här möjliggör att vi kan stötta fler idrottsföreningar och tillsammans med dem göra ett långsiktigt arbete för att stärka, utveckla och skapa hållbara inkluderande föreningar, säger Byström.

Det finns omkring 600 idrottsföreningar i länet och under coronapandemin var Västernorrland det län som tappade mest deltagartillfällen (idrottsutövande i föreningsregi för barn och unga mellan 7 och 25 år) i landet. Under 2022 har RF-SISU Västernorrland samverkat med närmare 280 av dem i folkbildnings- och utbildningsinsatser av olika slag. Många av årets insatser har handlat om att skapa förutsättningar för att både rekrytera och behålla aktiva men också ledare. Det extra stödet från regionen skapar bland annat förutsättningar för att möta ännu fler föreningar.

Verka för en god och jämlik hälsa

– Vi är mycket nöjda med att kunna utöka stödet till idrottsrörelsen i Västernorrland. Att ge idrotten bättre förutsättningar stämmer väl in med vårt uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa för länets invånare, vilket också är en förutsättning för regional utveckling, säger Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

RF-SISU Västernorrland har under hösten arbetat med att stärka upp organisationen för att möjliggöra fler insatser hos föreningar. En idrottskonsulent finns på plats i Härnösand sedan någon månad tillbaka och efter årsskiftet stärks organisationen i Kramfors där kontoret utökas till två idrottskonsulenter.

– Dessutom gör vi en extra insats kommande år för att vara ett stöd för föreningarna att utveckla sin kommunikation, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef i Västernorrland.

Sidan publicerades: 20 december 2022