Inspirationshelgen 2024

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

Den 4-5 okt arrangerar vi inspirationshelgen med föreläsningar och workshops för idrottsledare i Västernorrland. Här hittar du upplägg och information om respektive workshop. Du väljer sedan workshops i samma länk som anmälan.

Inspirationshelgen inleds fredagen den 4 oktober med föreläsning av curlingvärdsstjärnan Anette Norberg och avslutas med en föreläsning av äventyraren Aron Anderson på lördagen. Däremellan kryddar vi med tolv olika workshops både för styrelser och tränare.

Anmäl er här senast 6 september. Begränsat antal platser.

Investera i er planering och vinn tillbaka tid och resultat ​

Tid kan vara en bristvara i styrelsearbetet i ideella idrottsföreningar. Här dyker vi ned till grunden, skapar insikt och förståelse för vikten av att ha styrdokument och en planerad verksamhet för att nå bättre resultat och därigenom också spara tid! Målet är att du som deltagare ska gå därifrån motiverad att göra jobbet på hemmaplan.

Huvudmålgrupp: Organisationsledare

Rekrytera och behålla unga ledare - för framtiden!​

En levande workshop där vi tagit fram aktuell fakta och forskning. Här kommer ni att få fundera utifrån olika frågeställningar tillsammans och utbyta erfarenheter kring unga ledare. Här är fokus på unga ledare för att öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande samt att säkra återväxten och öka engagemanget i föreningen.​ Målet med workshopen är att ni bär med er frågan hem till er förening och fortsätter arbetet på hemmaplan.

Huvudmålgrupp: Organisationsledare

​Metoder och verktyg för att skapa en motiverande och utvecklande träningsmiljö

Oavsett om man är aktiv i ett lag eller i en individuell idrott är den inre motivationen viktig. I det här passet kikar vi på hur vi som ledare kan främja individuell utveckling och att hjälpa de aktiva att skapa en inre motivation för träning/tävling. Vi pratar om betydelsen av motiverande/coachande samtal och vikten av positiv feedback. Vi går igenom aktuell forskning och metoder/verktyg för att skapa en motiverande träningsmiljö. ​

​Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare

​Sociala medier i vardagen - för lag och träningsgrupper​

Sociala medier är föreningens ansikte utåt. Få konkreta tips och idéer på hur och vad lagen och träningsgrupperna kan publicera i vardagen och stärka föreningens varumärke på samma gång. Vi går igenom hur man kan visa vad en förening står för i sociala medier, koppla ihop värdegrund, vision och verksamhetsidé med vanliga träningspass, en match en regnig höstdag eller en kall vinterkväll. Hur man kan få ett naturligt och värdefullt flöde i sociala medier utan att ha en anställd kommunikatör eller utan att vända ut och in på sig själv? Vi går också igenom material föreningen kan fördjupa sig i på hemmaplan.​

​Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare

Organisera och fördela arbetet i er förening

Det är inte ovanligt att många arbetsuppgifter ligger på få personer. Eller att det faller saker mellan stolarna. Hur kan vi göra det bättre? I den här workhopen får ni möjlighet att få insikt i hur ni kan skapa bättre kontroll och fördela föreningens arbetsuppgifter. Målet är att ni ska åka härifrån med förslag på metoder och verktyg för genomförande i er egen förening.​​

Huvudmålgrupp: Organisationsledare

Har vi en rekryterings- och försörjningsplan för våra ledare?

Brist på ledare är en återkommande utmaning för de allra flesta ideella föreningar, men genom att ha en plan för hur föreningen kan jobba kontinuerligt med att rekrytera, introducera, utbilda och på andra sätt vårda befintliga ledare, så kan problemet minska drastiskt.

Huvudmålgrupp: Organisationsledare

Lösgör krafterna i föreningen med delaktighet!

Lösgör krafterna i föreningen med delaktighet. Med utgångspunkt från aktuell forskning, teorier och modeller samt gruppens samlade erfarenheter skapas insikt, förståelse och verktyg för att påbörja en förändring på hemmaplan. Föreläsning där vi lyfter aktuell forskning, modeller och teorier med efterföljande diskussioner samt praktiska övningar.

​Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare

Trygg idrott - vår arena - vårt ansvar

Delta i en workshop som utforskar hur vi kan skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö. Lär dig hur ni kan arbeta förebyggande för att skapa en positiv miljö för era aktiva. Bli en del av lösningen, skapa en tryggare framtid för idrotten! Mix av info, jobbiga saker, hoppfulla framtidsvisioner och tips hur man kan arbeta framåt. Få kunskap om riskzoner och hjälporganisationer. Dela erfarenheter, tankar och idéer.

​Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare och organisationsledare

Workshops pass 3

Rörelseförståelse - för att vilja, våga och kunna vara aktiv livet ut

Rörelseförståelse föder rörelseglädje. Med den här workshopen vill vi locka fram en nyfikenhet för att bredda kunskapen och tänka utanför boxen. För att förstå grunden i rörelseförståelse behöver man förstå vilka delar som krävs för att utveckla rörelseförståelse. Under den här workshopen kommer du få testa på några enkla praktiska moment.

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklas färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare

Föreningsekonomi och engagemang​​

Workshop där vi reflekterar över att, och hur, den ekonomiska planeringen och styrningen kan påverka engagemang och inkludering. Är ett ensidigt fokus på föreningens intäkter hållbart? Är hanteringen av lagkassor i praktiken exkluderande? Finansierar intäkterna aktiviteter och sådant som barn efterfrågar? Samtal om föreningens intäkter och kostnader: lagkassor, barn och ungas delaktighet, delegering av ekonomiska beslut; vad bör respektive vad bör inte styrelsen delegera till enskilda lag/grupper. ​​

Huvudmålgrupp: Organisationsledare

Starta upp och bedriva idrott för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning står i alldeles för stor utsträckning utanför föreningsidrotten och pandemiåren har förvärrat situationen. Workshop där vi pratar både om att starta upp och bedriva idrott för personer med funktionsnedsättning. Vi ger en inblick i hur det är att vara ledare för idrottare med funktionsnedsättning, glädjen att möta deltagare och få så mycket tillbaka. Tips på hur man kan rekrytera ledare. Goda exempel från föreningar både angående ledarrekrytering och "värdet" vad det ger att vara ledare. ​​

​Huvudmålgrupp: Organisationsledare och aktivitetsledare

Vad kan vi göra för att behålla våra aktiva längre?

Mellan 80-90% av alla barn har någon gång varit med i en idrottsförening. Tyvärr slutar många redan i elva- och tolvårsåldern och för varje år som går där efter droppar allt fler av. En av anledningarna till det är jakten på snabba resultat. Hur kan vi som tränare och ledare styra om från att fokusera på snabba resultat och gå mot mer långsiktig utveckling? Vi går igenom forskning och utbyter erfarenheter, här är era personliga reflektioner och erfarenheter viktiga!​​

​Huvudmålgrupp: Aktivitetsledare

Upplägg (Med reservation för ev ändringar)

Fredag 4 oktober:
Incheckning till konferensen och fika mellan 16 och 17 i stora konferensrummet Ångermanland. (Det går att checka in på hotellet från 15)
17.00 Konferensen startar. Föreläsning med Anette Norberg.
19.30 Middag

Lördag 5 oktober:
8.30-8.45 Incheckning i Ångermanland
9.00 Workshop pass 1
10.45 Workshop pass 2
12.15 Lunch
13.15 Workshop pass 3
15.00 Föreläsning Aron Andersson
16.30 Avslutning

Se filmen från Inspirationshelgen 2023 nedan:

Sidan publicerades: 20 juni 2024

Kontakt

Li L'Estrade

Kommunikatör

0104764911

Kommunikationsansvarig, media, intressepolitik