Idrottens folkbildning hjälper människor och föreningar att utvecklas

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

RF-SISU Västernorrland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västernorrland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med att stötta, folkbilda och hjälpa föreningar och individer att utvecklas. Alla föreningar i Västernorrland har en egen idrottskonsulent att bolla idéer och tankar med.

Våra idrottskonsulenter arbetar tillsammans med dig och din förening för att ni ska kunna utveckla just er förening på bästa sätt. Vi kan arbeta genom att ta små, enkla steg, men även leda mer genomgripande processer för att förankra nya arbetssätt och driva strategiska utvecklingsarbeten.

Genom att länets idrottsföreningar samverkar med oss och rapporterar den utbildnings-/folkbildningsverksamhet som genomförs i föreningen skapar vi underlag för det statliga stödet till länets idrottsrörelse. Det är alltså viktigt att föreningen rapporterar all utbildnings-/folkbildningsverksamhet till oss. Genom det har vi också möjlighet att ge stöd till utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningen. Rapporteringen kan göras digitalt och sker i samråd med våra idrottskonsulenter.

Folkbildning i idrottsrörelsen

"Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas"

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Västernorrland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

För att underlätta för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening har idrottsrörelsen tagit fram en guide. Guiden ger dig som exempelvis är ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare i din förening bra verktyg, men berättar också om hur vi med folkbildning som metod kan vara ett stöd för dig och din förening i ert utvecklingsarbete.

Ladda ner guiden Pdf, 992 kB.

Folkbildningens verksamhetsformer

Föreningsbesöket - ett första steg mot mer lärande

Våra idrottskonsulenter kommer gärna ut till din förening. Tillsammans med er gör vi en analys av föreningens verksamhet och ringar in hur just ert bildnings- och utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas.

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

Läs mer om lärgrupper

Kurs

När du deltar i en kurs finns en fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare, dels erbjuder vi lokalt framtagna kurser i det som som du och din idrottsförening behöver för att utvecklas. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period. Andra är bara ett enstaka tillfälle. Det kan handla om allt från hjärt- och lungräddning, idrottsskador, kost, styrelsearbete, värdskap för funktionärer, föräldrautbildning till utbildningar särskilt riktade till unga ledare.

Kurser anordnas internt i föreningen utifrån behov eller som en idrottsövergripande kurs, öppen för alla att anmäla sig till.

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Västernorrland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Ta kontakt med våra idrottskonsulenter för att hjälp att planera och leda en utvecklingsprocess.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar etc.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Folkbildningsguide

Hantera registerutdrag

En guide för dig som bedriver folkbildning i en förening.