I en grupp av fotbollsspelande barn håller en pojke om en teddybjörn iförd matchtröja

Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 5 maj 2024

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Målet är att alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta och känna sig trygga. För att främja trygga idrottsmiljöer jobbar RF-SISU Västerbotten utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till.

Ett nytt idrottsövergripande metodmaterial som vänder sig till både förbund och föreningar som vill arbeta förebyggande med trygghet och inkludering.

Materialet berör frågorna:
Vad är det som inte får hända?
Hur förebygger vi diskriminering, kränkningar och våld?
Vad gör vi om något händer?

Idrottsrörelsens gemensamma värdergrund omfattar fyra grundpelare:

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill Pdf, 1 MB..

En trygg idrottsmiljö förutsätter också att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar inom ramen för Strategi 2025.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om du inte kan/vill vända dig till föreningens styrelse, på grund av exempelvis personkopplingar eller bristande förtroende för styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
 • Det går även att ta kontakt med sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Västerbotten – Fredrik Holmgren, telefon 070-343 20 48 – som kan hjälpa till att föra dialogen med föreningen och/eller guida rätt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU Västerbotten kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det en orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Om idrottsombudsmannen

Under 2018 introducerade RF funktionen med en idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att:

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.
 • Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Om visselblåsartjänsten

Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.
 • Krav på registerutdrag

Enligt beslut av Riksidrottsmötet krävs från och med januari 2020 ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag Pdf, 68 kB.

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag Pdf, 68 kB.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Sidan publicerades: 29 september 2022

Kontakt

Fredrik Holmgren

Idrottskonsulent

090-695 56 12

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Trygga idrottsmiljöer

På kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Ett metodmaterial för både förbund och föreningar som vill arbeta förebyggande med trygghet och inkludering.