Föreningsboost gav nya medlemmar till föreningar

För att fler barn och ungdomar ska hitta till det lokala föreningslivet bjöd Södra Ålidhemskolan under våren in elever och vårdnadshavare till en föreningsdag. Föreningsdagen var i samverkan med RF-SISU Västerbotten och lokala idrottsföreningar, och gav eleverna möjlighet att prova på olika idrotter och anmäla sig till föreningar.

Sidan uppdaterades: 2 juli 2024

– Vi brukar ha aktivitetsdagar på Ålidhem både på våren och hösten dit vi bjuder in närliggande föreningar som får träffa eleverna. Det brukar vara en rolig dag för eleverna men det leder inte alltid till att de hittar till föreningslivet. Den här gången testade vi ett nytt upplägg, där vi anordnade aktiviteterna i samband med att vårdnadshavarna hämtade sina barn från skolan eller fritids, säger Robert Lindberg, projektledare för rörelsesatsningen i skolan.

Initiativet kom från elevhälsan som i sina samtal med vårdnadshavare stöter på de trösklar och hinder som finns för att hitta till föreningslivet.

– På plats fanns det möjlighet att anmäla sitt barn till någon av idrotterna, få information om träningstider och träffa ledare. Genom att vårdnadshavarna får träffa föreningarna förenklas processen för att bli medlem i en förening eller anmäla sig till ett lag. Det är också ett bra tillfälle att höra hur föreningslivet fungerar och hur det är uppbyggt, som också är en viktig del för att känna sig trygg, berättar Robert.

Många som anmälde sig till nya föreningar

Medverkande föreningar var GUIF, KFUM Volleyboll, Umeå Fäktning, Umeå Cricket, Umeå Biljardklubb, Umeå Boxningsklubb, Active move och Fritidsbanken.

– Väldigt roligt att ha dessa föreningar på plats och viktigt för dem att få det personliga mötet med barn och föräldrar. Utöver det så var det extra roligt att flera barn hittade till föreningslivet, som inte varit medlemmar i föreningar tidigare, säger Benjamin Kinnunen Nassiri, Idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten.

Eftermiddagen på Södra Ålidhemskolan ledde till närmare femton nya medlemmar till olika föreningar.

– Att barn hittar till föreningslivet är av oerhörd vikt för att få möjlighet att aktivera sig och få en meningsfull fritid.

Sidan publicerades: 2 juli 2024