För få kvinnor som är ledare inom idrotten

Ett av målen med idrottens jämställdhetsarbete är att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Trots det domineras fortfarande idrottsrörelsens ledare av män. Region Norr ishockeyförbund och deras nya satsning på kvinnliga ledare hoppas kunna förändra det.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2024

– Den här satsningen är jätteviktig. Dels för att idrotten ska kunna gå framåt, ska vi nå våra mål så behöver vi få in fler kvinnliga ledare, men också få in fler flick- och damspelare som kan bli ledare i framtiden, säger Linn Flennersjö, administratör och föreningsutvecklare på Region Norr ishockeyförbund.

En del i Svenska ishockeyförbundets satsning Strategi 2030 är att öka antalet flick- och damspelare och kvinnliga ledare inom ishockeyn. I linje med den strategin erbjöd Region Norr under hösten en gratis grundkurs för kvinnor, kursen är det första steget inom ramen för Svenska ishockeyförbundets tränarutbildning.

– Det var jättelyckat! Vi hade 24 deltagare som var där och deltagarna kom från hela Norrland. Vi bjöd in till träffen för att kolla intresset. Det var deltagare som var helt nya, men också deltagare med väldigt mycket erfarenhet, säger Linn Flennersjö.

Idrottens jämställdhetsmål – önskat läge 2025

"2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka."

Utbildningens innehåll var brett och tog in flera aspekter av ledarskapet. Efter årsskiftet har satsningen fortsatt.

– Vi hade en kvinnlig nätverksträff i slutet på januari, där vi bjöd in hela regionen och vi var totalt 45 deltagare på den träffen. Där märkte vi att det fanns två olika läger när det gäller kvinnliga ledare, kvinnor som är ledare för flick- och damlag och kvinnliga ledare som jobbar inom pojk- och herrlag som gärna vill diskutera hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch.

Varför tror du det är sådan obalans mellan antalet kvinnor och män som är ledare inom hockeyn?

– Jag tror det många gånger blir naturligt att det blir den föräldern i familjen som har spelat hockey som blir ledare, och oftast är det pappan. Ju fler kvinnliga ledare vi får in, desto mer naturligt blir det för unga tjejer att bli kvar inom idrotten och bli ledare i framtiden. Därför tror jag det är jätteviktigt med kvinnliga ledare som förebilder.

Det sker en utveckling – men mycket kvar

Gruppen ledare inom idrottsrörelsen i Sverige domineras av män; endast en av fyra ledare är kvinna. Det innebär att ett generellt ledarteam består av tre män och en kvinna. På en aggregerad nivå är det marginella skillnader i könsfördelning mellan ledare inom barn- och ungdomsidrotten och ledare på yttersta elitnivå.

I RF-SISU Västerbottens enkät som årligen skickas ut till länets ordföringar svarar närmare 45 procent att det finns en ”stor övervikt” eller ”övervikt” av män som är ledare i deras förening. Hela 92 procent av ordföringarna svarar att de har kännedom om Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål, men ändå uppger mer hälften av att de inte har en egen plan, policy eller liknande för att arbeta mot en mer jämställd idrott.

Linn Flennersjö, administratör och föreningsutvecklare, Hockeykontoret Norr

Linn Flennersjö, administratör och föreningsutvecklare, Hockeykontoret Norr

Fler idrotter som arbetar för förändring

Likt Regions Norr och deras satsning för att öka antalet kvinnliga ledare har svensk fotboll lanserat Tränarlyftet, ett initiativ för att skapa fler kvinnliga förebilder. I dagsläget är endast 6 procent av alla licensierade tränare på UEFA B-nivå kvinnor. Kring bristen på kvinnliga förebilder inom ishockeyn har Linn en förhoppning om att deras satsning ska ge effekt.

– Det är fantastiskt roligt att intresset har varit så stort. Det finns så otroligt många ideella ledare där ute som verkligen vill att idrotten ska förbättras. Det är såklart kul att det vi gör verkligen gör skillnad. Jag tror också att det är väldigt viktigt den här typen av nätverk finns, så att man kan diskutera med andra likasinnade, som ibland kan vara svårt att hitta i sin egen förening.

 

Sidan publicerades: 14 mars 2024

Kontakt

Åsa Johansson

Idrottskonsulent

072-453 87 87

Sakkunnig i mångfald och integration
Kommunansvar: Malå, Sorsele, Storuman.