För få idrottsföreningar kan fånga upp om någon far illa

Endast 6 av 10 idrottsföreningar i Västerbotten svarar att de har ett system, plan eller motsvarande för att fånga upp om någon i föreningen far illa. Det visar en enkät som RF-SISU Västerbotten årligen genomför bland länets ordföringar.

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024

– Det betyder alltså att 40 % av idrottsföreningarna inte har det, och det är alldeles för många! Det här borde vara högsta prio för alla föreningar att arbeta med. Om idrotten inte upplevs trygg kommer ingen i slutändan att vilja vara där, så enkelt är det. Varje förening behöver kunna fånga upp när någon far illa, för att få syn på problematik som behöver åtgärdas och hjälpa berörda individer, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Många mår jättebra av idrotten – men för många far också illa

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Målet är att alla – barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta och känna sig trygga. Ändå förekommer det för ofta att individer far illa.

– Målet är noll, men det vore naivt att tro att det inte kommer att uppstå otrygga situationer i våra idrottsföreningar där individer kan fara illa. Just därför är det oerhört viktigt att det finns någon typ av alarmsystem. Både för att individer ska veta hur de signalerar om missförhållanden och för att föreningens ledning ska få kännedom om de situationer som uppstår och kunna hantera de.

Fokus på trygghetsfrågor behövs på alla nivåer

Trygghetsfrågorna inom idrotten har seglat högt upp på agendan. Det syns med jämna mellanrum i media och inte minst syntes det under Riksidrottsmötet förra året där hela 11 ärenden handlade om just trygghet och hur idrotten kan stärka sitt trygghetsarbete.

– Det är bra att systemet för idrotten som helhet ses över. Jag ser fram emot de stora utredningsarbetena som just nu görs på området, de som Riksidrottsmötet gav RF i uppdrag. De kommer att resultera i en bra och nödvändig uppdatering av hela regelverket och förtydligade roller.

Även om idrotten i stort behöver ta kliv i frågan lyfter Bromark vikten av att varje enskild förening också agerar på sin lokala nivå.

– Ansvaret för att idrottsmiljön ska upplevas trygg ligger ytterst på respektive förening. Av den anledningen prioriterar vi väldigt högt att stötta länets idrottsföreningar att arbeta med trygghetsfrågorna, förebyggande såväl som reaktivt. Vi vill helst se att alla föreningar framöver svarar att de har ett system för att fånga upp om någon far illa. Det är en siffra vi kommer att fortsätta jaga!

– Fakta: Trygghetsfrämjande åtgärder inom idrotten

Så gör du om idrottens gemensamma värdegrund bryts

Sidan publicerades: 19 februari 2024

Kontakt

Fredrik Holmgren

Idrottskonsulent

090-695 56 12

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott

Trygga idrottsmiljöer

På kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott finns vägledning för hur din förening kan ta er an trygghetsarbetet.

Sök projketstöd

Vill din förening göra ett arbete kring trygga idrottsmiljöer? Då finns möjligheten att ansöka om projektstöd.