Pride i Skellefteå – en påminnelse för idrottsrörelsen att ta ansvar

Under lördagen genomförs den årliga prideparaden i Skellefteå för att uppmärksamma HBTQI+-personers rättigheter. Pridefestivalen är ett tillfälle för idrottsrörelsen att engagera sig, och samtidigt ta ansvar för att idrotten ska vara trygg och inkluderande.

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Idrotten är den största mötesplatsen i Västerbotten där utövare, ledare, idrottsföräldrar, domare, funktionärer och vänner möts i stort sett varje dag. På så sätt har idrotten möjligheten att vara en fantastisk arena för inkludering. Däremot visar forskning på att HBTQ-personer inte känner sig lika välkomna inom idrotten. Machokultur, femininitetsideal eller oro över att inte bli respektfullt bemött är exempel på omständigheter som kan försvåra för HBTQI+-personer att delta i föreningsidrott.

– Att delta i prideparaden är en liten insats som faktiskt kan göra stor skillnad. Signalvärdet i att idrottsrörelsen och lokala idrottsföreningar visar att alla är välkomna till deras verksamhet, kan betyda mycket på individnivå. Särskilt med tanke på den stora inflyttningen som sker till Skellefteå. Machokultur, femininitetsideal eller oro över att inte bli respektfullt bemött är exempel på omständigheter som kan försvåra för HBTQI+-personer att delta i föreningsidrott, säger William Grenholm.

Viktigt att idrottsrörelsen engagerar sig och tar ansvar

Genom att vi tillsammans engagerar oss i Pride och andra HBTQI-aktiviteter visar vi att idrottsrörelsen tar ansvar för och menar allvar med att vara en trygg och inkluderande idrott. Här har idrotten en enorm potential att vara en förändringskraft i samhället men vi behöver samtidigt ständigt utvecklas och bli bättre. På RF-SISU erbjuder vi till exempel stöd till idrottsföreningar som vill adressera frågan. Ta kontakt med oss så hjälper vi din förening.

Vill din förening jobba med inkludering?

Inkluderande idrott för alla är en lärgruppsplan för dig som organisationsledare. Materialet finns som stöd för din förening som vill jobba med inkludering.

Trygg och inkluderade idrott är ett stöd- och verktygsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrott. Här har Riksidrottsförbundet samlat kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet.

Ta del av RF-SISU Västerbottens samtal om idrott och hbtqi+ för att höja dina kunskaper

Hur skapas en schysst och inkluderande kultur?
Ola Svensson och Linn Lundström från RF-SISU Västerbotten samtalar om hur vi kan arbeta för att skapa en schysst och inkluderande kultur inom idrotten.

Transperson och idrottare – hur är det?
Sam pratar om sina erfarenheter om att vara transperson och idrottare. Vi samtalar med Sofia B Karlsson, tidigare sakansvarig för jämställdhet och inkludering på RF, om vilka steg idrotten tagit och vilka steg vi behöver ta framgent för att alla ska känna sig välkommen till idrotten.

Samtal med Umeå Roller Derby
Ett samtal med Jojjon Hamrén från Umeå Roller Derby om kulturen inom Roller Derby, hur föreningen lyckats nå kvinnor och icke-binära runt 30 år och hur de försöker skapa en inkluderande miljö för HBTQi+-personer.

Kontakt

För mer information om inkluderingsarbetet i Västerbotten, kontakta:
William Grenholm, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten, william.grenholm@rfsisu.se

Sidan publicerades: 16 februari 2024