Klimatsmartare resor inom idrotten – sök vårt stimulansstöd för att testa din idé

Brinner du för klimatfrågan och är aktiv inom en idrottsförening? Då kan det vara just dig vi söker. Vi letar just nu efter personer i idrottsföreningar som vill arbeta med att utveckla klimatsmartare transportsätt till, från, eller inom föreningens verksamhet.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

Kanske handlar det om att samåka till träning eller match, cykla mer eller åka kollektivt. Vi tror att du och din förening sitter på många idéer kring hur vi tillsammans kan göra idrotten mer klimatsmart, och det vill vi stimulera.

Har du en ambition – sök vårt stimulansstöd

Vi på RF-SISU Västerbotten erbjuder nu ett stimulansstöd på 10.000 kr till föreningar som har en ambition om att sänka sin klimatpåverkan genom att transportera sig mer klimatsmart. Stödet kan gå till föreningen som helhet eller till ett specifikt lag/träningsgrupp, beroende på hur föreningen väljer att prioritera. Max 10 ansökningar kommer att beviljas och handläggningen sker löpande.

Syfte och mål med stimulansstödet

Målet med stödet är att låta föreningar utforska idéer och testa klimatsmartare sätt att transportera sig, vilket kan lägga grunden för goda beteendeförändringar. Satsningen bygger dels på en lärande del där en idé arbetas fram kring hur föreningen/gruppen kan transportera sig på ett mer klimatsmart sätt, och dels på att testa idén praktiskt i föreningen.

Ramar och krav kring stödet

Stimulansstödet består av 10.000 kr och ska användas till att täcka kostnader i föreningen kopplat till lärandet (t ex. lokalkostnad eller mat i samband med träffar, kunskapshöjande insatser som föreläsningar, lärande material, processledning av RF-SISU, etc) och/eller för att täcka kostnader kopplade till testningen/implementeringen av idén. Våra idrottskonsulenter hjälper er gärna att komma igång och finns som stöd under hela resan!

Föreningar som beviljas stimulansstöd ska:

  • Genomföra och redovisa en lärgrupp med syfte att ta fram en idé för mer klimatsmarta transportsätt för gruppen/föreningen. Lärgruppen ska vara genomförd senast 1 september. Läs mer om vad en lärgrupp är här.
  • Implementera/testa den idé som arbetats fram. Testningen kan genomföras på en begränsad del av föreningens verksamhet och ska ha genomförts senast 31 oktober 2024.
  • Skritligt redovisa den idé som arbetats fram, hur den testats, erfarenheterna/lärdomarna arbetet inneburit, samt kostnader som funnits under tiden. Redovisningen ska vara oss tillhanda senast 15 november.
  • Under november/december 2024 delta med minst en person vid ett seminarium arrangerat av RF-SISU Västerbotten där samtliga föreningar som fått ta del av stimulansstödet samlas och delar erfarenheter.

Ansök nu

Är du intresserad, fyll i intresseanmälan här, så kontaktar vi er.

Obs! Intresseanmälan tjänar på att vara förankrad i föreningen då vi, i första hand, tar emot en ansökan per förening. Kontakta någon av våra idrottskonsulenter för frågor.

Sidan publicerades: 31 januari 2024