Många föreningar i Västerbotten inkluderar parasport i sin verksamhet

Riksidrottsförbundet och Parasport Sverige tog 2017 en gemensam riktning mot att inkludera paraidrottare och deras idrottsföreningar inom respektive specialidrottsförbund. Idag är det flera SF som inkluderat paraverksamhet, och i Västerbotten finns det ett femtiotal föreningar som erbjuder idrott för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer, varav en av grundprinciperna handlar om Allas rätt att vara med. Det innebär att alla som vill, ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Men likt människors olika möjlighet att delta i samhället, finns det också olika möjligheter för människor att delta i idrottsrörelsen. Till exempel har personer med någon typ av funktionsnedsättning historiskt inte varit representerade inom idrottsrörelsen i samma utsträckning som andra. Något som idrottsrörelsen vill ändra på.

All kunskap behöver inte finnas från start

I Västerbotten är det idag strax över femtio normföreningar som inkluderar parasport i sin ordinarie verksamhet. Jonsta Bowlingklubb, Lögedå Sportklubb, Morön Bollklubb, IFK Umeå, Ridklubben Sandgärdan och Ramselefors Skytteförening, är exempel på föreningar i länet som erbjuder idrott för personer med funktionsnedsättning. Daniel Sandström, RF-SISU Västerbotten, betonar vilken betydelse idrotten har för målgruppen.

– Den betyder väldigt mycket. Eftersom målgruppen många gånger behöver stöd från samhället i någon form skulle bland annat möjligheten till vardaglig rörelse och socialt umgänge begränsas väsentligt utan den organiserade föreningsidrotten.

– Ett råd till de föreningar som inte har paraverksamhet är att våga testa och inse att man som förening lär sig och utvecklas med tiden. Man behöver inte kunna allt från dag ett. Jag tror också föreningens förhållningssätt till verksamheten är viktig, att man ser egenvärdet i paraverksamheten och inte startar verksamheten för att höja föreningens anseende i förhållande till sponsorer eller andra bidragsgivare.

Vad tror du hindrar andra föreningar från att starta upp paraidrott?

– Det kan nog finnas flera förklaringar. Många föreningar upplever säkert svårigheter att rekrytera ledare till paraverksamheten utifrån att man kan uppleva en osäkerhet. Har jag rätt kunskaper för att leda en grupp personer med funktionsnedsättning? Här tror jag tyvärr att många potentiella ledare bygger upp en mental barriär som blir större än vad den borde vara. Det går alldeles utmärkt att lära sig och utbilda sig längs vägen utan specifika förkunskaper. Ett annat hinder kan vara ekonomi. Det kan handla om att man behöver köpa in anpassad utrustning. Här finns olika projektstöd som kan bidra till att hålla nere kostnaderna för föreningarna. En annan viktig utmaning är att det kan vara svårt att hitta en tillgänglig kommunikationskanal där målgruppen är samlad och mottaglig för inbjudan till föreningens verksamhet. Här är mitt tips att samarbeta med andra organisationer, t.ex. kommuner, kan vara en väg att komma förbi den utmaningen, säger Daniel.

Guldstaden Shotokan Karate – medlemmen i centrum

Guldstaden Shotokan Karate är ytterligare en förening i länet där parasport är en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Ewa Andersson, ordförande, berättar om initiativet.

– Det står i vår värdegrund att ”Alla får träna oavsett ålder, kön, bälte, nationalitet, kultur, religiös tro, könstillhörighet, funktionsnedsättning/hinder och sexuell läggning. Min egen dotter har en NPF-diagnos, och tack vare karaten hittade hon en idrott som hon klarade av. Hennes utveckling från en blyg, tillbakadragen och osäker människa – till en med bättre självförtroende, styrka och inre harmoni är helt otrolig. Till på köpet att hon blev så duktig att hon varit med i landslaget. Här såg jag en möjlighet att ta tillvara på erfarenheterna vi fick av hennes utveckling, hur vi lagt upp träning och förberedelser som passat henne. Av det har vi förstått hur vi kan hjälpa andra, allt är möjligt om man bara får reda på i tid att medlemmen har något funktionshinder. Därför har vi nu ett Deltagarkort man ska fylla i när man vill bli medlem, där en av frågorna är om man har några ”allergier eller medicinska kommentarer”. Vi poängterar väldigt noga hur viktigt det är med all information, så att vår undervisning och träning blir den bästa för medlemmen.

Hos Guldstaden Shotakan Karatae tränar alla med varandra – barn som vuxna – gäller även de med funktionsnedsättning.

– Ibland kan det behövas lite extra träning på annan tid, eller att en medlem behöver lite mindre folk runt omkring sig. Vi tränar på två ställen, och ibland kan det vara lugnare och mindre trångt i idrottshallen. Allt beror på individen, vi försöker ge råd och göra det bästa vi kan för att det ska fungera. Vi har en medlem som jag just nu tränar själv då ingen annan är där, eftersom det blir bäst. Mitt mål är att medlemmen ska inkluderas med de andra som tidigare. Så mycket beror på måendet och behovet. Idag har vi 7 medlemmar med funktionshinder. Åldern är mellan 9-36 år, berättar Ewa.

Vilka tips vill du ge till föreningar som funderar på att starta upp paraverksamhet?

– Medlemmen i centrum, se människan och läs av vilka krav du kan ställa – vilken nivå finns. Låt glädjen att få och kunna delta vara viktig. Ta gärna hjälp av andra föreningar inom din idrott som startat upp paraverksamhet, hur har de lagt upp träningar osv. Ta hjälp via RF-SISU för utbildning, där bör även styrelsen ha intresse och borde delta.

Nätverk för parasport – kunskap och inspiration

Den 7 februari arrangerar vi på RF-SISU Västerbotten en nätverksträff för parasport riktat till idrottsföreningar som bedriver eller vill starta upp verksamhet för personer med någon funktionsnedsättning.

– Syftet är att vi inom nätverket kan bygga relationer, tillägna oss ny kunskap, utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. Föreningen behöver inte vara ansluten till Svenska Parasportförbundet, säger Daniel Sandström.

Kontakta Daniel Sandström på daniel.sandstrom@rfsisu.se, om du vill anmäla dig eller veta mer om nätverket.

Sidan publicerades: 25 januari 2024