RF-SISU Västerbottens adventskalender – tips och material för din förening

Välkommen till RF-SISU Västerbottens adventskalender! Varje dag fram till jul kommer vi att dela inspirerande material och tips för att stärka och utveckla din förening. Häng med!

Sidan uppdaterades: 19 december 2023

1 december – lucka 1
Bakom första luckan vill vi tipsa din förening om Engagemangsmodellen! Ibland kan det kännas stort och tidskrävande att engagera sig ideellt. Men hur kan vi, med hjälp av ett mer strukturerat arbetssätt, engagera så många som möjligt, som tillsammans gör så mycket som möjligt? Genom Engagemangsmodellen hoppas vi kunna hitta inspiration och verktyg för just det. Här hittar du Engagemangsmodellen.

2 decemeber – lucka 2
Vill din förening starta det nya året med att bli bättre på att kommunicera? Då kan ni ta del av vår utbildningsserie som består av tre delar, där varje del fokuserar på ett specifikt område inom kommunikation: Varumärkesbyggande, kommunikationsplanering eller kanalval och innehåll. De olika delarna kan ses som fristående från varandra, eller som komplement till varandra, beroende på vad din förening har intresse att fördjupa sig i. Utbildningsmaterialet är digitalt, men kan med fördel användas under fysiska träffar tillsammans med andra i din förening. Här hittar du utbildningsmaterialet.

3 december – lucka 3
Öka din föreningens intäkter med hjälp av oss! Vår kostnadsfria webbutbildning hjälper din förening att skapa en hållbar ekonomi. Utbildningspaketet består av sju olika delar som alla behandlar ett särskilt område. De olika delarna kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i. Anmäl er till någon/flera av våra utbildningar och gå dem när det passar er.

4 december – lucka 4
Bakom lucka nummer 4 hittar vi samtalsunderlaget "Snacka om det" – ett underlag för att skapa en schysst kultur inom idrotten, fri från machokultur och sunkig jargong. Materialet genomförs bäst i lärgruppsform och finns anpassat för olika åldrar, både för barn (från 7 år) och ungdomar (högstadie- och gymnasieåldern). Snacka om det – barn och Snacka om det – ungdomar.

5 december – lucka 5
Har din förening beredskap för kris? Redan innan en kris inträffar bör man ha en tilltänkt krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik och trygg krishantering. Ta del av vårt samtalsunderlag som hjälper ledningen i din förening att ta fram en krisplan.

6 december – lucka 6
I dagens lucka utmanar vi dig som är aktiv inom en av Västerbottens alla idrottsföreningar att kritiskt granska den miljö du verkar i och lyfta frågan om våld, för att hjälpa – i huvudsak killar och män – att hitta andra verktyg än våld att använda, vare sig det gäller i träningsgruppen, på skolan eller i sin partnerrelation. Ta del av den digitala kortversionen av vår utbildning "Idrotten fri från våld". Vill din förening få hjälp att komma igång med arbetet, fysiskt eller digitalt, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så stöttar de er i processen.

7 december – lucka 7
Berika träning och aktiviteter med rörelserikedom i din förening! Här kommer ett kort lärgruppspass som passar dig som ledare och din ledargrupp. Tidig utveckling av rörelserikedom är kopplad till såväl framgång i sport som kontinuerlig aktivitet i vardagen senare delar av livet. Med en god rörelserikedom finns ett grundläggande självförtroende att delta i aktiviteter eller sporter, vilket i sin tur föder både lust och ny kompetens. Här hittar du lärgruppspasset.

8 december – lucka 8
I dagens lucka tipsar vi om boken "Taktiksnack" – en liten men viktig bok för dig som sitter i ledningen för en förening. Den innehåller tips och kunskap om hur ni kan jobba för att skapa engagemang för er förening i ett modernt samhälle. Den behandlar frågor som varför det behövs en tydlig verksamhetsidé, hur engagemang och delaktighet ökar och vilka smarta rutiner som kan spara tid och huvudvärk för styrelsen. Hitta boken här.

9 december – lucka 9
Barnens spelregler – Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. Boken är skriven för både barn och vuxna, med sju regler om barns rättigheter inom idrotten. Här hittar du en digital version av boken.

10 december – lucka 10
I dagens lucka stannar vi upp och påminner om de olika former som finns för lärande inom idrottens folkbildning; lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete och kulturprogram. Lärandet anpassas efter föreningens och medlemmarnas behov och det finns möjlighet att få både ekonomiskt och personellt stöd från oss på RF-SISU Västerbotten. Läs mer om våra sex verksamhetsformer.

11 december – lucka 11
Tips till din förening som har verksamhet för 65 år eller äldre! Genom Seniortorget Umeås hemsidan kan du marknadsföra din förenings senioraktiviteter! Börja med att registrera ett personligt konto. Efter att kontot har godkänts av Digitala seniortorget har du möjligt att publicera dina aktiviteter, så att fler får ta del av dem! Läs mer och registrera dig här.

12 december – lucka 12
Avsluta året med att utveckla dig själv i din ledarroll! Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. Alla utövare mår dessutom bra av att ha en tydlighet och struktur för att veta vad som sker, något som ofta är helt avgörande för utövare med en NPF-diagnos. Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF – läs mer här.

13 december – lucka 13
Glad Iucia! Här kommer ett helt lussetåg med idrottskonsulenter…som inte bara bjuder på pepparkakor och glad lussesång, utan finns för alla länets föreningar att vända sig till för att få inspiration, hjälp att utvecklas eller stöttning i olika frågor. Våra idrottskonsulenter är din förenings bästa vän, startklara för att hjälpa din förening att utvecklas kommande år. Kontakta våra idrottskonsulenter.

14 december – lucka 14
I dagens lucka tipsar vi dig som är ordförande i en idrottsförening i Västerbotten att anmäla dig till vårt ordförandenätverk! Nätverket ger dig som ordförande ett eget rum för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer och anmäl dig här.

15 december – lucka 15
Vill du hålla koll på det viktigaste inom idrotten i Västerbotten? Vi hjälper dig – anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Där samlar vi nyheter, evenemang, utbildningar, stöd och annat matnyttigt som kan vara bra information för din förening! Registrera dig här för att ta del av vårt Nyhetsbrev.

16 december – lucka 16
Starta det nya året med att utveckla din förening! Kanske genom att få igång lärgrupper, genom att driva ett processarbete eller genom att boka in en gemensam utbildning? Läs mer om idrottens folkbildning på vår webb – och ta kontakt med din förenings idrottskonsulent för att komma igång eller ta nya kliv i ert lärande!

17 december – lucka 17
Machosamtalet – ett samtalsunderlag som syftar till att utveckla en mer jämställd kultur inom din idrottsförening. I samarbete med Region Västerbotten har vi tagtit fram ett utbildningsunderlaget som riktar sig till dig som vill komma i gång med ett jämställdhetsarbete. Underlaget syftar till att förändra begränsande manlighetsnormer eller rent av bryta upp en machokultur. Här hittar du handledningsmaterialet och de tillhörande filmerna.

18 december – lucka 18
Vill din förening jobba effektivare med administration, ekonomihantering, webbkommunikation och digitala samarbetsytor? I den här utbildningsguiden hittar du inspiration och förslag att utgå ifrån när din förening ser över vilka system och verktyg ni ska jobba i. Här hittar du utbildningsguiden.

19 december – lucka 19
I dagens lucka bjuder vi på fem tips på hur din idrottsförening blir mer jämställd. Se klippet här.

20 december – lucka 20
Har du koll på våra bokningsbara utbildningar? I vårt utbildningsutbud finns ett antal utbildningar som du när som helst kan boka via våra idrottskonsulenter. De flesta kan genomföras digitalt, med reservation för vissa anpassningar av form och innehåll. Här hittar du vårt utbud.

21 december – lucka 21
Utveckla din ledarroll! Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning är ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning. Ta del av utbildningsmaterialet här.

22 december – lucka 22
#ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det. Webbplatsen hittar du här.

23 december – lucka 23
Hållbar idrott – en webbplats som riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald, medarbetare, ledare eller tränare i ett förbund eller förening. Men den är också användbar för dig som aktiv eller du som har en annan roll inom den svenska idrottsrörelsen. Den är tänkt att vara en inspiration och ett stöd för alla inom idrottsrörelsen i att komma i gång med hållbar utveckling. Genom ett antal olika avsnitt kan ni hitta verktyg, fördjupningar och erfarenhetsutbyten som ni kan använda i er verksamhet. Webbplatsen hittar du här.

24 december – lucka 24
God jul! Ett stort tack till dig som bidrar med tid och och energi för att få idrottsrörelsen att rulla!

Sidan publicerades: 1 december 2023