Skellefteå FF tar ansvar för att utbilda sig om våld

"Idrotten fri från våld", så heter utbildningen som vi på RF-SISU Västerbotten lanserar i samband med den årliga kampanj- och aktivitetsveckan, ”En vecka fri från våld”. Skellefteå FF:s P17-lag är ett av lagen i länet som genomfört utbildningen – och som tar ansvar för att arbeta våldsförebyggande.

Sidan uppdaterades: 21 november 2023

– Jag tyckte utbildningen var jättebra och lärorik, framför allt var det information och kunskap som jag inte hade tidigare. Det var bra att vi genomförde den tillsammans med laget, vilket gjorde att alla fick ta del av samma information. Jag tror det var ny kunskap för dem flesta och det kan hjälpa oss i hur vi beter oss, till exempel att vi tänker på hur vi är mot varandra i omklädningsrummet, säger Ville Holmqvist Kontro, spelare i Skellefteå FF P17.

William Grenholm, sakkunnig inom inkludering och jämställdhet, håller utbildningen "Idrott fri från våld" för Skellefteå FF P17.

William Grenholm, sakkunnig inom inkludering och jämställdhet, håller utbildningen "Idrott fri från våld" för Skellefteå FF P17.

Idrottens möjlighet att bidra i det förebyggande arbetet

Våld är ett utbrett samhällsproblem, och inom idrottsrörelsen finns det en stor potential att göra skillnad när det gäller attityder, normer och värderingar. Idrottsrörelsen engagerar ett stort antal barn, ungdomar och vuxna, och utgör därmed en arena för att arbeta förebyggande. Ett förebyggande arbetet som kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle.

– Utbildningen har hjälpt oss i vårt egna arbete med att utbilda spelarna utifrån föreningens värdegrund. Dessutom har det ökat medvetenheten kring delar vi som grupp behöver fortsätta prata om. Vi vill att barn och ungdomar inom föreningen ska utbildas till goda medmänniskor och positiva förebilder i samhället. Våra spelare ska bli ansvarstagande och pålitliga individer som kan samarbeta med alla. De ska bidra till andras välmående samt stå upp för goda värderingar, som återspeglar föreningens värdegrund, berättar Johan Karlberg Stålnacke, tränare Skellefteå FF P17.

Centrum för idrottsforsknings rapport visar att det också finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer. Beroende på vilken kultur och vilka normer som råder och vilka beteenden och attityder som premieras inom idrottsgrenen, riskerar idrotten att normalisera våld, och att utövare då överför våldskapitalet till andra arenor, arenor utanför idrotten. Enligt rapporten finns det också forskning som pekar på ett samband mellan att vara 1) man, 2) idrottsutövare, och 3) att uttrycka sexistiska åsikter och att utöva våld mot kvinnor. Johan betonar därmed vikten av att involvera unga killar i jämställdhetsarbetet.

– Ett dåligt beteende ska inte utvecklas till jargong och cementeras inom en grupp. Genom att belysa vad som är dåligt eller kränkande beteende, skapar vi förutsättningar för en trygg och utvecklande miljö för våra spelare, säger han.

Kunskapshöjande utbildning för din förening

Utbildningen "Idrotten fri från våld" riktar sig till lag eller grupper och erbjuds både som fysisk och digital. Utbildningen består av två delar: en teoretisk del om de tre förändringsprinciperna för att motverka våld – kunskap om våld, genusnormer och åskådare, samt en praktisk del som består av olika interaktiva uppgifter för att engagera deltagarna i våldet i sin miljö.

– Idrottsföreningar i Västerbotten samlar drygt 40.000 aktiva deltagare i åldersspannet 7-25 år. Där ser vi att vi har en viktig roll att nå ut till dessa ungdomar i det våldspreventiva arbetet. Både för att stärka dem i som lag eller grupp, men även för att stärka dem som människor utanför idrotten. Alla vill vi att våldet i samhället ska minska, men det är ett ämne som kan vara svårt att prata om och där ser vi att den här utbildningen kan fylla det kunskapsglappet, säger William Grenholm, sakkunnig inkludering och jämställdhet, RF-SISU Västerbotten.

Sidan publicerades: 21 november 2023