Sunnanå SK i arbete mot psykisk (o)hälsa inom idrotten i Västerbotten

I samarbete med Hjärnkoll, Unghästen och Sunnanå SK, är vi på RF-SISU Västerbotten en del av projektet Psykisk (o)hälsa inom idrotten. Syftet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen bland länets idrottsföreningar.

Sidan uppdaterades: 15 september 2023

– Syftet efter projektets slut är att att det blir en del av idrottsföreningars ordinarie värdegrundsarbete, säger Kajsa Östlund, idrottskonsulent.

Idrotten har som tradition att lägga stor vikt vid delar som taktik, fysik och teknik, men det finns sällan en medveten strategi för att hantera psykisk hälsa och ohälsa. Förhoppningen är att projektet Psykisk (o)hälsa inom idrotten ska leda till att fler idrottsföreningar i länet ska arbeta med frågan.

– Det är viktigt att idrotten är en plats där man får vara sig själv, känna gemenskap, glädje och utvecklas som individ. För att vara det behövs ett ledarskap som förstår att vi först och främst jobbar med individer som utövar idrott, och inte tvärtom. Det behöver vi ständigt utbildas och utvecklas inom. Målet är att det ska vara lika naturligt att träna hjärnan som kroppen, säger Kajsa Östlund.

Samtal och föreläsningar för Sunnanå SK

Projektet hade sin start under våren 2023. Som en del i projektet har Sunnanå SK varit pilotförening. Föreningen har hittills deltagit på ett antal utbildningstillfällen med både ledare och spelare.

– Vårdnadshavarna kommer även bjudas in till utbildning och information. Föreningens känsla är positiv. Man upplever ett positivt mottagande från de som deltagit, berättar Kajsa.

Under hösten kommer Sunnanå SK fortsätta arbetet, där utvalda lag i föreningen kommer vara med, dels genom samtal och föreläsningar tillsammans med ambassadörer från Riksförbundet Hjärnkoll, men också genom Unghästens monologföreställning ”El Sueco”, som spelas av skådespelaren Kim Gardell. Föreställningen utspelar sig i ett omklädningsrum och tar upp ämnen som normer, press och jargong. Unghästen, som är en del Västerbottensteatern, har som vana att skapa teaterföreställningar som berör aktuella och svåra ämnen hos barn och unga. Föreställningen har som syfte att öppna upp till samtal och diskussion.

– Unghästen använder teatern som verktyg för att våga prata om lite svårare ämnen. Alla samtal med syfte att få våra aktiva att må bättre och känna sig tryggare är oerhört viktiga. Idrottsrörelsen uppdrag är främst det förebyggande arbetet genom att ständigt jobba för tryggare ledare och tryggare miljöer, säger Kajsa Östlund.

Viktigt att arbeta med mjuka värden i förening

Projektet har nu sin start hos Sunnanå SK i Skellefteå, men i framtiden hoppas Kajsa Östlund att fler föreningar vill ta vid.

– Vi vill med folkbildning som redskap hjälpa idrottsföreningar att jobba med mjuka värden, det är en del i vårt ordinarie uppdrag. Vår roll i denna satsning blir främst att stötta och vägleda föreningens fortsatta arbetet efter att Hjärnkoll och Unghästen gett föreningen mer kunskap. Vårt mål är att det inte ska stanna vid en punktinsats, utan att det blir en del av idrottsföreningars ordinarie värdegrundsarbete med ledare och spelare, avslutar Kajsa Östlund.

Frågor eller funderingar?

Vill din förening få ökad kunskap om psykisk hälsa och ohälsa? Kontakta din förenings idrottskonsulent eller Kajsa Östlund på kajsa.ostlund@rfsisu.se

Sidan publicerades: 15 september 2023