Projektstöd 65+

Sidan uppdaterades: 3 maj 2023

Idrott 65+ har tagit rejäl fart över hela Sverige. Flertalet specialidrottsförbund har tagit fram specialanpassade träningsformer för 65+ och antalet föreningar som erbjuder 65+verksamhet bara växer. Under 2023 så kan man som idrottsförening i Västerbotten söka projektstöd för sin 65+verksamhet.

Projektstödet Idrott 65+ är nu öppen och sista ansökningsdag är 31 oktober 2023.

Vi hoppas att många av våra västerbottniska föreningar söker projektstödet för att utveckla sin redan befintliga 65+verksamhet eller som en morot för att starta upp en ny 65+verksamhet. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Vid många ansökningar kan projektstödet ta slut innan ansökningsperioden är slut.

Enkelt att göra ansökan

För de projektstöd som RF-SISU Västerbotten beviljar kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Eller skickar in en ansökan via Idrottonline.

Redovisning av erhållet stöd:

  • Föreningar måste, senast den 31 januari året efter projektets slutdatum infallit inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya medel.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

Om du har några frågor kontaktar du er idrottskonsulent alternativt William Grenholm, sakkunnig idrott 65+.

Sidan publicerades: 3 maj 2023