Projektstöd 65+

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

Under 2024 och 2025 kan din förening söka projektstöd för verksamhet som riktar sig mot målgruppen 65+. Stödet kan användas för att utveckla befintlig verksamhet eller för att starta ny verksamhet.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Läs mer om projektstödets riktlinjer.

Så ansöker du

För att ansöka om projektstödet kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter och presenterar din förenings projektidé. Du kan även skicka in en ansökan direkt i Idrottonline.

Redovisning av erhållet stöd:

  • Föreningar måste, senast den 31 januari året efter projektets slutdatum skicka in en återrapport av genomfört projekt.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya medel.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

Om du har några frågor kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter alternativt William Grenholm, sakkunnig idrott 65+.

Sidan publicerades: 3 maj 2023