Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

RF-SISU erbjuder stöd i många former, som exempelvis ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd för att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år och projektstöd för att möjliggöra föreningars utvecklingsidéer i linje med målen i Strategi 2025.