Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

RF-SISU erbjuder stöd i många former, som exempelvis ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd för att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år och projektstöd för mer riktade insatser mot anläggningar, barn- och ungdomsidrott och under 2022-2023 även återstartsstöd för att stimulera uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter.