Vi företräder Värmlands största folkrörelse

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Värmland för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling. RF-SISU Värmland medverkar i nätverk, för dialoger med politiker och beslutsfattare och påverkar opinionsbildande på bred front.

Viktiga frågor för idrottsrörelsen i Värmland

Det intressepolitiska påverkansarbetet är sammankopplat med Strategi 2025, idrottsrörelsens förändringsresa. Målet är ett livslångt idrottade i förening - idrott för alla hela livet. Det ställer krav på att idrottsföreningarna ska klara av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott för alla åldrar, oavsett ambitionsnivå. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige och ett starkare Värmland. För att klara målet behöver vi stöd från samhället.

Exempel på intressepolitiska frågor som vi på RF-SISU Värmland jobbar med:

  • För att bedriva idrott behöver föreningar någonstans att vara. Vi arbetar för att det ska finnas god tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer, spontanidrottsytor och möjlighet att idrotta i närheten där värmlänningen bor.
  • Behovet av idrottsytor ska tas med i plan- och bygglagen och vi vill att idrottsrörelsen ska vara en naturlig samverkanspartner som kommer in tidigt i processen vid nybyggnationer, ombyggnationer och när nya bostadsområden planeras.
  • Om idrottsföreningarna ska kunna hålla nere kostnaderna, så att alla har råd att vara med, behövs ett starkt samhällsstöd. Det kan vara stöd i form av till anläggningar och idrottsytor till låg eller ingen kostnad och ekonomiskt stöd för att driva och utveckla föreningens verksamhet.
  • Skattelagstiftning och andra regelverk ska uppmuntra och inte försvåra för ideellt engagemang. Administrativa krav ska minskas så långt det är möjligt. Regelverket ska ta hänsyn till att idrottsrörelsen bedriver allmännyttig ideell verksamhet och inte kommersiellt vinstdriven verksamhet.
  • För att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening, behövs ett utökat stöd och ett förändrat regelverk.
  • RF-SISU Värmland är idrottsrörelsens folkbildare. Vi arbetar för att vi ska ha ett gott offentligt stöd på regional och kommunal nivå, för att kunna utveckla vårt folkbildningsarbete.

Intressepolitiskt program

I vårt intressepolitiska arbete utgår vi från Riksidrottsförbundets intressepolitiska program och gör lokala anpassningar till den värmländska verkligheten.

På Riksidrottsförbundets webb hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och värmländska idrottsrörelsen. Till intressepolitik på rf.se.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Idrottens samhällsnytta

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Det gör samtidigt att den ekonomiska belastningen på samhället minskar.