HBTQ+ och idrott

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

HBTQ+ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar än de fyra i hbtq. För oss på RF-SISU Värmland är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i Prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

Runt om i Sverige deltar föreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund i Prideparader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Könsidentitet och transinkludering i idrottsrörelsens beslutande rum

En anvisning till RF-stadgarna Pdf, 119 kB. möjliggör för specialidrottsförbunden att välja könsidentitet som utgångspunkt i tillsättning av styrelse och valberedning, istället för juridiskt kön, när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning Pdf, 274 kB..

Anvisningen ska öka möjligheter för transpersoner att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande rum.

Läs mer om RF:s samarbete med RFSL och specialidrottsförbund för en transinkluderande idrott – Idrott för alla kroppar.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022