Så funkar Samsyn Värmland

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF-SISU Värmland och distriktets stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn.

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Det kan dock vara svårt för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt. Särskilt om de deltar i någon eller några av de stora lagidrotterna fotboll, ishockey, handboll och innebandy – där säsongerna i hög grad överlappar varandra. Men genom överenskommelsen Samsyn Värmland undviks krockar där barnen tvingas att välja aktivitet och tidig specialisering.

Samsyn Värmland är en överenskommelse mellan Handboll Väst (Värmlandsdistriktet), Värmlands fotbollförbund, Värmlands innebandyförbund och Värmlands ishockeyförbund, med idrotterna:

• innebandy
• ishockey
• handboll
• fotboll
• futsal

Riktlinjer för Samsyn

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå.

Det här gamla tänket vill vi ändra på. Genom Samsyn tar vi i stället barnens perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla barn får nå sin fulla potential.

  • Syftet med Samsyn är att barn till och med 12 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Genom gemensamma riktlinjer för när de olika idrotterna har förtur undviks ”sportkrockar” där barnen tvingas att välja aktivitet och tidig specialisering.

Högsäsong och lågsäsong
Basen i begreppet Samsyn är de olika idrotternas tävlingssäsonger. De delas in i högsäsong och lågsäsong – och där lågsäsong alltid tar hänsyn till högsäsong. Det innebär att:

  • Fotbollen har prioritet 1 april till 30 september.
  • Ishockey, innebandy och handboll har prioritet 1 oktober till 31 mars.
  • Cuper under högsäsong har alltid förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare.

Träning året runt
Det är oundvikligt att vissa idrotter erbjuder träning året runt. Argument, från föräldrar och ledare, att vissa bara är med i en idrott kommer alltid att finnas. Det är därför viktigt att få fram budskapet att högsäsong alltid går först.

Det är också viktigt att ledare och föräldrar förstår de fysiologiska och psykologiska fördelarna med att utöva flera idrotter.

Din roll som ledare/förälder
Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Tänk på att ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad.

När Samsyn inte fungerar

Upplever du att din idrott eller förening/ledare inte agerar enligt överenskommelsen Samsyn?

Ta i första hand kontakt med ansvariga ledare eller styrelsen i din förening, och i eventuellt nästa steg det aktuella specialdistriktsförbundet.

Malin Elfman, ansvarig för Samsyn på RF-SISU Värmland, finns också tillgänglig för råd och stöttning.

Malin Elfman
malin.elfman@rfsisu.se
010-476 47 22

Vad säger forskningen om Samsyn?

Samsyn vilar på en trygg vetenskaplig grund. Här är några av de fördelar som finns med sen specialisering och variation av idrotter.

  • Tidig elitsatsning har visat sig ha ett samband med ökad risk för skador och avhopp från idrottande (Beamer & Côte, 2003).
  • Barn som i stället håller på med flera idrotter och bedriver allsidig träning med lekfulla inslag, har också högre sannolikhet för att fortsätta med idrott högre upp i åldern (Côte & Vierimaa, 2015).
  • De flesta som har nått landslagsnivå i någon idrott har varit aktiva i flera sporter i barn- och ungdomsåren (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér, 2015). Det vill säga variation av rörelse och senare specialisering ökar också möjligheterna att nå elit.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Malin Elfman

Idrottskonsulent och kontaktperson barn- och ungdomsidrott

010-476 47 22

Kontaktperson: Barn- och ungdomsidrott, Elitidrott, Evenemangsutveckling, Konferens Idrott och mångfald, Kurser och utbildningar, Samsyn Värmland

Läs avtalet Samsyn