Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet i dag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som i dag inte rör på sig tillräckligt. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vad vill vi bidra med?

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett mer aktivt liv.

Så arbetar RF-SISU Värmland med Rörelsesatsningen

RF-SISU Värmland leder rörelsesatsningen i Värmland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Målsättningen är att skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Tveka inte att höra av er om även er kommun eller skola är intresserad av ett samarbete. I dagsläget samarbetar och nätverkar vi med:

Dottevikskolan, Arvika
Edane Skola, Arvika
Gate skolan, Arvika
Glava skola, Arvika
Klässbols skola, Arvika
Kyrkebyskolan, Arvika
Minnebergskolan, Arvika
Rinnens skola, Arvika
Styckåsskolan, Arvika
Sulviksskola, Arvika
Bruksskolan, Degerfors
Strömtorpskolan, Degerfors
Jättestenskolan, Grums
Stråningtorpskolan, Karlskoga
Frödingeskolan, Karlstad
Ilandaskolan, Karlstad
Orrholmskolan, Karlstad
Stodeneskolan, Karlstad
Vålbergskolan, Karlstad
Bjurtjärns skola, Storfors
Kroppaskolan, Storfors
Vargbroskolan, Storfors
Skäggebärgskolan, Sunne
Höglunda skolan, Säffle

Så kan vi stödja skolan:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Utbilda i rörelseförståelse
  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • Starta, stötta skol-IF
  • Samordna föreningssamarbeten
  • Skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa

Samarbete med idrottsföreningar

Kontakta oss om er förening intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Material och inspiration

Här hittar du tips, bra länkar, filmer och annat som ger inspiration till rörelse.

Tio tips till dig som vårdnadshavare

Vi har samlat tips på hur du som vårdnadshavare får barnen att röra på sig mer i vardagen.