Ny omgång av utbildningssatsning för unga ledare

Genom utbildningen ”Framtidens SDF-ledare” hoppas RF-SISU Värmland säkra positiva ledarkrafter inom värmländsk idrottsrörelse.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

I höst startar en ny omgång av Framtidens SDF-ledare. I satsningen utbildar RF-SISU Värmland, under drygt ett år, unga ledare inom värmländsk idrottsrörelse inom bland annat föreningskunskap, värdegrund och ledarskap.

– Syftet med satsningen är att stärka deltagarna i deras roll som ledare, men också uppmuntra dem att fortsätta utvecklas för att kunna ta organisationsledarroller inom sina respektive idrotter i framtiden, säger Patrik Norlin, ansvarig för utbildningen hos RF-SISU Värmland.

Det är specialdistriktsförbunden (SDF) själva som får anmäla deltagare till satsningen och varje förbund är garanterad två utbildningsplatser.

– Därför är vi nu på jakt efter unga vuxna som redan i dag har ett engagemang i ett SDF eller som SDF:et kan se som framtida förbundsledare. Vi hoppas att så många förbund som möjligt tar chansen att anmäla deltagare, säger Patrik Norlin.

Utbildningen syftar också till att skapa ett nätverk för deltagarna, där de kan utbyta erfarenheter och kunskap över idrottsgränserna.

– Jag har fått massa nya kontakter. Dessutom har utbildningen lett till mycket personlig utveckling. Jag tar särskilt med mig de delar där jag fått analysera mitt eget ledarskap och se på hur jag kan utveckla det, säger Rasa Kalvane, ledamot i Värmlands ridsportförbunds ungdomssektion, och deltagare i förra omgången av ”Framtidens SDF-ledare”.

Tipsa om deltagare:

Sidan publicerades: 11 juni 2024

Kontakt

Patrik Norlin

Idrottskonsulent

010-476 47 17

Idrottsansvar: Orientering Kontaktperson: LOK-stöd, IdrottOnline, Framtidens SDF-ledare