Idrottsrörelsen framtidsspanade med hjälp av värmländska beslutsfattare – och AI-verktyg

Utmaningar, möjligheter och behov för framtidens idrott. Det var fokus när RF-SISU Värmland tillsammans med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Anna Iwarsson bjöd in värmländska beslutsfattare till workshop.

Sidan uppdaterades: 18 april 2024

Just nu arbetar svensk idrottsrörelse med att revidera sin gemensamma Strategi 2025. Arbetsnamnet är ”Svensk idrott 2035” och för att få värdefulla inspel till strategiarbetet, i en värmländsk kontext, välkomnade RF-SISU Värmland under tisdagen till en workshop på temat ”Värmländsk idrottsrörelse – utmaningar, möjligheter och behov”.

Värmländska chefer och beslutsfattare inom kommun, region och länsstyrelse fick framtidsspana och skicka in sina inspel till hur värmländska idrottsföreningar ska kunna utvecklas på bästa sätt.

De inskickade bidragen sammanställdes sedan i en rapport av ett AI-verktyg. Vi känner att vi har fått massa värdefulla inspel och klokheter som vi tar med oss i vår strategi framåt, för att stötta Värmlands idrottsföreningar, kommenterar Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland.

Sidan publicerades: 17 april 2024