Värmländsk idrott lär av varandra

Representanter från 17 specialdistriktsförbund träffades för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra för en mer inkluderande idrottsrörelse.

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023

RF-SISU Värmland bjuder varje år in specialdistriktsförbunden i distriktet för konferenser. Målet är att ha en plattform där diskussioner, folkbildning och erfarenhetsutbyte hjälper värmländsk idrottsrörelse att förflytta sig i rätt riktning inom idrottens strategiarbete, Strategi 2025.

Under helgen 20-21 oktober möttes 17 olika specialdistriktsförbund för att bidra i arbetet för en mer inkluderande idrott.

– Det är fantastiskt att träffa alla specialdistriktsförbund (SDF) här och att vi brinner för att skapa en fin värmländsk idrott, rörelseglädje för alla och jobbar mot samma mål, säger Julia Johansson från Parasport Värmland, som var en av deltagarna.

Mats Zetterlund, ordförande i Södra Svealands friidrottsförbund, framhöll även han vikten av att kunna möta och samtala med andra idrotter.

– Vi lär oss av varandra. Och av RF-SISU Värmland får vi mycket kunskaper, utbildningar och idéer att ta med oss på vår resa framåt, säger han.

Under helgen, som processleddes av RF-SISU Värmlands idrottskonsulent Anna Bengtsson, fick SDF:en bland annat arbeta med att beskriva vilka konkreta steg de behöver göra för att ta sig framåt mot idrottens mål 2025 – och vilket stöd de behöver från RF-SISU.

Helgens arbete och dokumentation kommer att mynna ut i RF-SISU Värmlands verksamhetsinriktning för 2024-2025, som går upp för beslut av SDF:en vid distriktsstämman våren 2024.

Kicki Johansson, ordförande i RF-SISU Värmland, menar att diskussionerna underlättar för styrelsen att göra prioriteringar i arbetet framöver och hon själv framhåller ungas möjlighet till ledarroller inom idrotten som en central framtidsfråga. Under helgen deltog deltagare från projektet ”Framtidens SDF-ledare”.

– Jag har haft många goda samtal med de unga och vi måste tillvarata deras kompetens och deras upplevelser att vara med i styrelser i bland annat idrotten. Så det kommer jag att ta med mig och fortsätta att jobba med, säger Kicki Johansson.

Sidan publicerades: 23 oktober 2023