Årsstämma 2024

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Vi vill härmed meddela att RF-SISU Upplands årsstämma kommer att genomföras torsdagen den 18 april 2024 kl. 18.00 på Arenahotellet i Uppsala.

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman. Kallelse jämte förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning/bokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsinriktning med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, ska av styrelsen senast tre veckor före stämman göras tillgängliga för utsedda ombud, föreningar samt specialidrottsförbunds (SF) och medlemsorganisationers (MO) regionala organ.

Motioner och förslag

Sista datum för att skicka in motioner och förslag var den 15 januari 2024.

Datum och plats

Torsdagen den 18 april 2024 klockan 18:00 på Arenahotellet i Uppsala. Vi bjuder på lättare förtäring (kaffe/te, smörgås, fikabröd och frukt) från klockan 17:30.

Anmälan

Ska du delta på stämman så behöver du anmäla dig via detta formulär. Tänk på att ombud behöver delta fysiskt på stämman. Som åhörare finns möjlighet att delta digitalt.

Frågor?

Har du frågor om årsstämman är du välkommen att kontakta distriktsidrottschef Dag Söderberg, dag.soderberg@rfsisu.se telefon: 018-277007

Stämmohandlingar

Sidan publicerades: 8 december 2023