Renovering av tak hos Sigtunabygdens Ryttarförening. Foto: Sigtunabygdens Ryttarförening

Växande renoveringsbehov – en utmaning för uppländska idrottsföreningar och kommuner

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar är en växande utmaning för både idrottsföreningar och kommuner. Behovet är stort oavsett om det gäller idrottshallar, utomhusmiljöer eller klubbstugor.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2024

De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit centralt för idrottsrörelsens utveckling. Ett halvt sekel senare är det många idrottsplatser som är i behov av renovering och ombyggnation för att möta dagens efterfrågan, dels för att minska risken för skador bland utövare, dels för att inte hamna i akuta behov som kan kräva mer omfattande och kostsamma åtgärder.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Idrottsplatser är dessutom betydelsefulla mötesplatser, källor till glädje och gemenskap och viktiga nav för invånarna.

– De här platserna spelar en enormt viktig roll för att ett samhälle ska må bra, menar Anna Jonson, ordförande för RF-SISU Uppland. Vi har inte råd att sätta folkhälsan på spel genom undermåliga eller avsaknad av idrottsmiljöer. Så det är viktigt för oss att vara med och bidra där vi kan till att skapa och utveckla bra förutsättningar för idrottsföreningarna och specialidrottsdistriksförbunden, så att de kan erbjuda olika aktiviteter som finns nära till hands för invånarna.

Slitna anläggningar – ett växande problem

Både idrottsföreningar och kommuner ser renoveringsbehovet som den största utmaningen för tillgången till platser för idrott. Många uppländska idrottsföreningar vittnar om slitna anläggningar med allt från läckande tak, avstängda toaletter och duschutrymmen eller ventilation som inte fungerar. I Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsenkät från 2022 svarade knappt hälften av idrottsföreningarna i Uppland att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. En förening som har ett stort - och till viss del akut - behov av renovering av sin anläggning är Gimo Ridklubb. I en artikel från september 2023 berättar föreningens ordförande Jessika Rick:

– Det finns mycket som behöver åtgärdas, men det mest akuta är ridhusbotten, stalldörren och fönstren.

Stalldörren hos Gimo Ridklubb har lagats flera gånger om

Men det är inte bara idrottsföreningarna som ser renoveringsbehoven som en stor utmaning. Det gör även kommunerna. RF:s årliga kommunundersökning visar att kommunerna ser just renoveringsbehovet som den största utmaningen i den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

– I våra samtal med kommunerna finns anläggningsfrågan alltid med högt upp på agendan. Idrottsrörelsen och kommunerna står tillsammans inför mycket stora framtida utmaningar när det gäller idrottsanläggningar och idrottsytor. Samverkan och dialog kommer därför att bli mycket viktigt för oss i det fortsatta arbetet med att skapa plats för idrott, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Skapa möjlighet till idrott för fler

Renovering och ombyggnation innebär också en möjlighet att tänka nytt för att möta nya behov och nya målgrupper. Till exempel saknar många idrottsplatser tillgänglighetsanpassningar. I RF:s anläggningsenkät framgår att bara en tredjedel av uppländska föreningar upplever sin anläggning som tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

– Jag uppmuntrar verkligen föreningar att tänka mer tillgänglighetsanpassat när de bestämt sig för att renovera. Att kunna idrotta i förening, trots en funktionsnedsättning, är en viktig förutsättning för allas rätt att vara med, säger Björn Hultén, anläggningsansvarig hos RF-SISU Uppland.

Renovera mera – med anläggningsstödet

För RF och RF-SISU Uppland har renoveringsfrågan kommit att bli en hållbarhetsfråga. Det krävs många gånger mindre material samtidigt som åtgärder för minskad energiförbrukning i vissa fall kan genomföras på samma gång. En uppländsk förening som kombinerade energi- och miljöprojekt med renoveringsprojekt var Sigtunabygdens Ryttarförening. De gick från att prata om att byta ut LED-belysningen i ridhuset till att renovera taket och installera solceller.

– Vi ville hålla nere våra energikostnader och började prata om att byta ut LED-belysningen i ridhuset, berättar Åsa Nordberg, ridlärare hos Sigtunabygdens Ryttarförening.

Men belysningen i ridhuset byttes aldrig ut. I stället bestämde sig föreningen för att prioritera en installation av solceller på stalltaket. För att det skulle gå att göra var de dock tvungna att låta renovera taket då det är en äldre byggnad och taket var i dåligt skick. I september monterades byggställningar upp runt stallet och taket byttes ut. I november installerades solcellerna och sedan årsskiftet är anläggningen i gång.

Läs hela artikeln om Sigtunabygdens Ryttarförenings hållbarhetsarbete

Nytt tak med solpaneler hos Sigtunabygdens Ryttarförening

RF har fördubblat anläggningsstödet för renovering och sedan årsskiftet prioriterar RF-SISU Uppland stöd till renoveringsprojekt utifrån det ekologiskt hållbara i att renovera anläggningen i stället för att bygga nytt. Samtidigt krävs mer resurser från kommuner och från staten för att göra skillnad på riktigt.

− Om idrotten även i framtiden ska ha möjlighet att bedriva bra och meningsfull verksamhet behöver vi omgående skapa fler nya platser och möjligheter att bedriva idrott. För att inte antal idrottsytor totalt sätt ska minska är det minst lika viktigt att vi får det stora renoveringsbehovet tillgodosett, avslutar Dag Söderberg.

4 tips för att möta renoveringsbehovet på kommunal nivå

  1. Gör en nulägesanalys över samtliga idrottsanläggningar i kommunen, både kommunala och föreningsägda. Ange även eventuellt renoveringsbehov eller möjligheter till ombyggnation i denna analys. En plats som inte används för en idrott längre kan kanske användas för en annan idrott.
  2. Sätt upp en långsiktig plan för alla anläggningar och idrottsmiljöer i kommunen. Samtala med föreningslivet kring denna plan.
  3. Våga tänk nytt när vi renoverar. Vid tidpunkten finns ett utrymme att fundera på om platsen kan förändras på något vis. Går det att lägga till nya funktioner såsom sociala ytor eller platser för fler idrotter, likaså anpassningar för ökad tillgänglighet. Eller går det det att anpassa platsen till en annan idrott?
  4. Se renovering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga om i stället för att bygga nytt.

Sidan publicerades: 29 maj 2024