Sopp-träning hos Rånäs Orienteringsklubb

Ärtsoppa. Potatissoppa. Linssoppa. Spetskålssoppa. Den gångna vintersäsongen har det lagats många soppor i Rånäs Orienteringsklubbs klubbstuga. Det är nämligen en del av föreningens framgångsrecept för ökad gemenskap – först träning, sedan gemensam måltid.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Rånäs Orienteringsklubb har sin hemvist i Lindbacken i Rånäs, men föreningens cirka 200 medlemmar är utspridda från Almunge i väster och Knutby i norr till Norrtälje i öster och Rimbo i söder. Och det är just det som är föreningens utmaning – att de är spridda över ett så stort geografiskt område. Föreningens ordförande, Mattias Örtlund, förklarar:

– Eftersom vi är så utspridda är det svårt att få till någon sammanhållen träning. Att resa så långt för bara träning lockar helt enkelt inte tillräckligt mycket. Dessutom tränar vi ju utomhus och då är det lätt att träningen upphör under vinterhalvåret.

I föreningen funderade man på vad man kunde göra för att fler skulle komma på träningarna, framför allt under vinterhalvåret. Det var då idén om sopp-träningar föddes. Det är tio år sedan nu.

Ordförande Mattias Örtlund

Både träning och samkväm

Varje tisdag under vintersäsongen är det alltså sopp-träning och alla som vill vara med samlas i klubbstugan i Lindbacken. Efter ett löp- eller gångpass med efterföljande dusch i klubbens nyrenoverade omklädningsrum är det bara att sätta sig till dukat bord. Men hur funkar det rent praktiskt då? Jo, föreningen har ett rullande schema där man ansvarar för att laga soppa vid två tillfällen per säsong och klubben står för alla kostnader.

Och det här med sopp-träningar har fallit väldigt väl ut. Mattias berättar att det är deras mest besökta träningar och att omkring 20 personer i blandade åldrar brukar delta.

– Men ibland brukar vi vara så många som 30. Faktum är att närvaron vid träningarna blir sämre framåt våren när de ordinarie orienterings-träningarna drar i gång.

Och deltagarna berömmer konceptet:

– Här får man träffa gänget! Träffas och prata lite grann. Annars ses man ju inte så mycket, säger Lars Olin, en av deltagarna.

– Den största vinsten är att vi får ihop generationerna i föreningen. Att alla möts vid ett och samma tillfälle. Det leder till att fler stannar kvar, fyller Mattias på.

Här förbereds ärtsoppa

Samverkan med andra föreningar

Det här med att behålla medlemmar över tid är en utmaning för många idrottsföreningar. Sopp-träningarna är ett sätt för Rånäs Orienteringsklubb att få fler att stanna kvar, men de har även andra aktiviteter för att få fler att hålla på med orientering längre upp i åldrarna. Under vinterhalvåret arrangerar föreningen inomhusträning en dag i veckan.

– Då kör vi gympa, hinderbana, cirkelfys och innebandy. De träningarna är välbesökta av barnfamiljer som är med och orienterar under sommarhalvåret. I och med inomhusträningarna blir de kvar även under vintern, berättar Mattias.

Föreningen har även haft lite samverkan med fotbollsklubben Rånäs IF och bland annat haft orientering på Rånäs IF:s fotbollsskola.

– Men det finns utrymme för mer samverkan och vi har diskuterat samarbete kring vinterträning, tillägger Mattias.

Även Orienteringsklubben Roslagen är en förening som Rånäs Orienteringsklubb samarbetar med, bland annat har de gemensamma träningar en dag i veckan under sommarhalvåret.

– Varannan vecka är vi ansvariga för träningen och varannan vecka är det OK Roslagen, förklarar Mattias.

Rekrytering av nya medlemmar

Men sopp-träningarna bidrar inte bara till att behålla medlemmar utan även till rekrytering av nya. Mattias berättar att träningarna lockar de som är intresserade av löpning och många av dem lockas på sikt även till orienteringen.

När det gäller nyrekrytering är det annars tre områden som Mattias vill lyfta fram: Föreningens barnverksamhet, samverkan med skolan och Svenska Orienteringsförbundets koncept Hittaut.

– Barnverksamheten drar mest. Och om ett barn börjar är det inte ovanligt att även syskon och föräldrar börjar.

När det gäller skolsamverkan har föreningen varit med på Riksidrottsförbundets och RF-SISU distriktens arrangemang Idrottens dag. Och på våren, i samband med att nybörjarträningen drar igång, brukar de ha prova på-verksamhet på skolorna i närområdet.

Även Hittaut är ett bra sätt att rekrytera. En kontroll, en så kallad checkpoint, brukar sitta vid klubbhuset i Lindbacken. Första dagen Hittaut drar i gång för säsongen brukar föreningen bjuda de som registrerar checkpointen på korv och fika.

Arrangemang - ett bra sätt att stärka gemenskapen

Gemenskap i en förening är viktigt, både för att behålla medlemmar och för att rekrytera nya. Det ska vara en plats där man trivs, har roligt och utvecklas tillsammans. Hos Rånäs Orienteringsklubb finns många exempel på hur man kan stärka gemenskapen i en förening. Förutom sopp-träningarna arrangerar föreningen också plojtävlingar, gemensamma arbetsdagar och egna tävlingsarrangemang.

– Och så ordnar vi en och annan fest, avslutar Mattias.

Artikelserie om att rekrytera och behålla aktiva

Den här artikeln ingår i RF-SISU Upplands reportageserie om att rekrytera och behålla aktiva. Fram till september 2024 kommer du att kunna läsa artiklar om hur föreningar går till väga för att locka nya barn, ungdomar, vuxna och äldre till verksamheten och hur de arbetar för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Hoppas att du ska få inspiration och tips om hur du och din förening kan få fler medlemmar. Vill du dela med dig? Hör av dig till oss!

Tips på material och utbildningar

I varje artikel tipsar vi om relevant material som föreningen kan använda i arbetet med att rekrytera och behålla aktiva samt för att utbilda nya ledare eller ledare för en ny verksamhet.

Projektstöd: Prova på en annan idrott

Ett sätt att samvera med andra föreningar är att låta deltagarna prova på en annan förening idrott. Föreningar kan söka ett stöd på 2 000 kronor för att ett lag/en träningsgrupp ska prova på en annan idrott som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Läs mer här

Folder: Teambuildning - samtal och lek

För att stärka gemenskapen och svetsa samman laget/träningsgruppen ytterligare kan teambuilding avara ett bra sätt. I den här foldern hittar du gruppstärkande och utvecklande övningar som kan användas vi te.x. cuper, läger och idrottsskolor. Ladda hem foldern Pdf, 3 MB.

Utbildningswebb: Kost för idrottande barn och unga

Det här webbmaterialet handlar om mat och vikten av att få i sig det kroppen behöver för att må bra. Här hittar du kunskap om såväl kolhydrater som vitaminer och kan göra självtest, läsa om myter och få tips på mellanmål. Läs mer här För att komma åt materialet behöver du en kod. Koden kan du få av din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Projektstöd: Aktiviteter för målgruppen 65+

För att starta eller utveckla verksamhet för äldre kan föreningar söka ekonomiskt stöd. Läs mer här

Sidan publicerades: 29 april 2024