Vill din förening delta på Idrottens dag?

Sista veckan i september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag tillsammans med skolor över hela landet. Idrottens dag för skolor i Uppland genomförs den 26 september. Vill din förening vara med?

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

Riksidrottsförbundet har arrangerat Idrottens dag runt om i Sverige sedan 2017. Det har gjorts både som publika event och evenemang i samverkan med skolan.

Idrottens dag i skolan

Idrottens dag i skolan planeras av respektive deltagande skola och blir en del av den stora helheten. Alla skolor uppmanas att, i möjligaste mån, genomföra Idrottens dag i samverkan med en eller flera lokala idrottsföreningar. Nu kan din förening ta chansen att representera idrottsrörelsen! Delta på Idrottens dag i skolan och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Inför Idrottens dag

På Idrottens dag i skolan ska föreningen erbjuda eleverna att prova på en eller flera aktiviteter tillsammans med engagerade och inspirerande ledare. Om din förening vill delta på Idrottens dag i skolan:

  1. Ta kontakt med en skola i närområdet och berätta att ni vill samverka med skolan på Idrottens dag. Om skolan inte har anmält sig till Idrottens dag, be skolan att ta kontakt med RF-SISU Uppland.
  2. Planera er medverkan på Idrottens dag tillsammans med skolan.
  3. Delta med en eller flera representanter vid RF-SISU Upplands digitala informationsträff i september.

Ekonomiskt stöd

För ert deltagande på Idrottens dag finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd på 2000 kronor via projektstöd IF barn och ungdom. Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att söka.

Bakgrund

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Varför en Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barn och ungas idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Liksom tidigare år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European Schoool Sport Day som har målet att aktivera så många skolbarn som möjligt över hela Europa med 120 minuters fysisk aktivitet. Samtliga EU-länder deltar under samma dag. Idrottens dag är också en del av EU:s stora satsning European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Riksidrottsförbundet, tillsammans med RF-SISU-distrikten, är huvudarrangör för Idrottens dag.

Sidan publicerades: 11 mars 2024