Engagera flera! - en workshop med fokus på ideellt ledarskap

Välkommen till en workshop om att rekrytera och behålla ledare. Du får konkreta verktyg, tips och idéer på hur din förening kan arbeta med ledarförsörjning. Tillsammans med andra ledare från din förening får du även påbörja arbetet med att skapa en handlingsplan för föreningen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024

I RF-SISU Upplands årliga föreningsenkät fick vi ytterligare bevis på att många idrottsföreningar upplever svårigheter i att rekrytera och behålla ledare. Känner du igen detta i din förening? Då är det här en workshop för dig!

Välkommen till Engagera flera! den 21 maj kl. 18:00-21:00 på IFU Arena i Uppsala.

Innehåll:

  • Kompetensutveckling om ideellt engagemang och hur idrottsföreningar kan arbeta med ledarförsörjning.
  • Grupparbete med att skapa en handlingsplan för föreningen.
  • Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte utifrån hur föreningen kommer att arbeta vidare med frågan.

Workshoppen innehåller alltså både teori och praktik och leds av idrottskonsulenter från RF-SISU Uppland.

Det är en fördel om det är minst två personer från din förening på plats.

Sidan publicerades: 1 mars 2024