Så många som möjligt - så länge som möjligt

Det finns många olika anledningar till att vissa fortsätter med sin idrott medan andra väljer att sluta. Men vad kan man göra för att fler ska idrotta längre och för att färre ska sluta? Det var en fråga som Handbollsföreningen Skånela IF hade grubblat på länge. Så när de fick möjlighet att delta i RF-SISU Upplands satsning om att förebygga avhopp inom idrotten var valet enkelt.

Sidan uppdaterades: 29 februari 2024

För att förebygga avhopp bland aktiva idrottare och få fler att stanna kvar inom idrotten startade RF-SISU Uppland satsningen Världens bästa idrottsförening. Det är en omfattande satsning som ska leda till att deltagande föreningar har ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för att förebygga avhopp bland sina aktiva. William Lind, idrottskonsulent och en av de som ansvarar för satsningen hos RF-SISU Uppland, förklarar mer:

– Först och främst utbildas föreningarna inom ämnen som är viktiga att ha kännedom om för att kunna förebygga avhopp. Den kunskapen, tillsammans med den nulägesanalys som genomförs i föreningen, ligger till grund för en översyn av föreningens styrdokument som sedan ska integreras hos föreningens medlemmar. Genom att diskutera avhoppsfrågan internt i föreningen, särskilt med de aktiva, skapas en långsiktig struktur kring hur frågan ska hanteras. När föreningarna avslutar satsningen har de en färdig handlingsplan över hur de ska fortsätta sitt arbete med att förebygga avhopp bland sina aktiva.

Skånela IF ville att fler barn och ungdomar skulle fortsätta med handboll längre upp i åldrarna och valde att delta i satsningen tillsammans med IFK Märsta (friidrott), Sigtuna Märsta Gymnastikklubb och Frötuna Innebandyförening. Samtliga föreningar startade sitt arbete i september 2022 och eftersom satsningen pågår i 1,5 år blev de klara lagom till årsskiftet. Jag fick möjlighet att besöka Skånela IF i samband med deras julavslutning i december.

På besök i Vikingahallen i Märsta

När jag kliver in i Vikingahallen i Märsta är det full aktivitet och hallen är fylld med barn och ungdomar i alla åldrar, vuxna och mor- och farföräldrar. Det äldre gardet står i kiosken och de yngsta leker kull mellan bänkraderna. En riktig familjekväll i handbollens tecken! Mitt i detta förväntansfulla virrvarr hittar jag en av föreningens ansvariga för satsningen, Eva Westling, som är ledamot i Skånela IF:s styrelse. Vi sätter oss ned en stund och Eva får berätta om föreningens arbete för att få fler att hålla på med handboll längre upp i åldrarna.

Jag börjar med att fråga vad satsningen har lett till? Eva behöver inte tänka länge innan hon svarar. Hon berättar att de har börjat tänka på ett annat sätt, mer strukturerat. Framför allt kring förhållandet mellan att lyssna, agera och motivera där lyssna kanske har betytt mest och i grunden skapat en bättre miljö och stämning i föreningen.

– Under lång tid hade vi samlat på oss en mängd olika idéer och tankar. I och med det här samarbetet med RF-SISU Uppland fick vi struktur, en plan och verktyg för att genomföra våra idéer och visioner, förklarar Eva.

Ungdomarna nyckeln i arbetet

Vi går över till att prata om vilka som har varit med i arbetet och Eva konstaterar att nyckeln har varit ungdomarna själva. Som en del av satsningen har Skånela IF startat ett ungdomsråd och Eva har upptäckt hur mycket ungdomarna har att bidra med.

– Satsningen har lärt oss vikten och betydelsen av att verkligen lyssna på ungdomarna, säger Eva.

Via ungdomarna har man dessutom nått föräldrarna och nya ideella krafter. Eva är själv ett levande exempel på det:

– Jag har inget som helst förflutet inom handbollen. Jag var och är en hängiven handbollsförälder som har hittat min uppgift i styrelsen. Jag är trots allt en föreningsmänniska som råkar ha en son som fattade tycke för handboll i tidiga år.

Men föreningen har också månat om att få med de medlemmar som har varit och är drivande och som många i föreningen känner till.

– Att ta tillvara all kompetens är viktigt i ett sådant här projekt, konstaterar Eva.

Det är hög ljudnivå i hallen och glada tillrop blandas med klagorop över missade målchanser. Men vi försöker överrösta alla barn och ungdomar i hallen och konstaterar att vi hinner med några avslutande frågor innan Eva måste fixa med Luciatåget som ska uppträda direkt efter pågående handbollsmatcher.

Trygghet och sammanhållning är framgångsnycklar

Jag frågar om de har identifierat några framgångsnycklar för att få aktiva att vilja vara kvar i föreningen? Eva lyfter fram kombinationen av trygghet och sammanhållning. Föreningen har idag domarmentorer, tränarmentorer och trygghetsvärdar som erbjuder både aktiva, ledare och föräldrar stöd och hjälp. Och att de rollerna finns på plats är något som det nyinstiftade ungdomsrådet har varit med och bidragit till.

Så vad kommer Skånela IF att jobba vidare med?

– Vi ska vidareutveckla ungdomsrådet och trygghetsarbetet, säger Eva.

De planerar också ett större arbete kring att ta reda på vad det är som gör att en medlem väljer att sluta. De ska ta fram en enkät med ett antal frågor till den som har bestämt sig för att sluta.

– På så sätt slipper vi gissa utan har fakta att luta oss mot, avslutar Eva.

Världens bästa föreningar fortsätter…

…med åtta nya föreningar som inledde sitt arbete för någon månad sedan. De föreningarna är Bauhaus SK (cykel, friidrott, skidor och triathlon), Knivsta Judoklubb, Norrtälje Basketbollklubb, Uppsala Judoklubb, Uppsala Skridskoklubb och Öregrunds Golfklubb.

Sidan publicerades: 29 februari 2024