Folkbildning hos Fyrishof Bowlingklubb

Idrottens hjärta klappar för folkbildning

RF-SISU Uppland har en lång tradition av att jobba med folkbildning och framför allt med lärgruppen som metod. Den här veckan riktar vi extra uppmärksamhet mot idrottens folkbildning och sprider kunskap och goda exempel i våra sociala medier.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Idrottskonsulenterna hos RF-SISU Uppland jobbar kontinuerligt för att utbilda och utveckla styrelser, ledare, föräldrar och utövare som är aktiva inom idrotten. Vi erbjuder folkbildning i samverkan med idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Att lära av varandra är lärgruppens mantra medan kurs och föreläsning handlar om att lära av någon annan.

Satsningar för en hållbar och trygg idrott

Ledarstödjare och Hållbar idrottsförening är två aktuella satsningar med syfte att skapa utveckling i föreningens verksamhet. Med hjälp av folkbildningens metoder ska satsningarna bidra till ett ökat lärande i föreningen.

Ledarstödjare

Ledarstödjare är en satsning på att utveckla ledarskapet i föreningen och att skapa delaktighet, engagemang och samsyn bland ledarna. Satsningen innebär att föreningen utser två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen.

Med satsningen vill RF-SISU Uppland ge föreningar möjlighet att testa nya idéer för att inspirera och motivera fler personer att engagera sig som ledare samt för att få befintliga ledare i föreningen att stanna kvar längre.

Föreningar som deltar i satsningen kan få extra stöd via Projektstöd IF barn och ungdom. Läs mer om satsningen och ansök här

Hållbar idrottsförening

Som Sveriges största folkrörelse har idrotten ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar värld. Idrottsrörelsen är en viktig samhällsaktör och genom att vi engagerar oss och aktivt bidrar till ett hållbart liv och samhälle kan vi göra stor skillnad. Hållbar idrottsförening är en satsning på att utvecka föreningen till att bli mer hållbar inom de tre områdena av hållbar utvecking: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.

Med satsningen vill RF-SISU Upppland skapa förutsättningar för föreningar att öka medvetenheten om de globala målen, Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

Föreningar som deltar i satsningen kan få extra stöd via Projektstöd IF barn och ungdom. Läs mer om satsningen och ansök här

Lärgruppen är central

I båda satsningarna är lärgruppen central, det vill säga samtal och idéarbete i mindre grupper kring det som är aktuellt och relevant. I lärgruppen lär man av och med varandra och deltagarna söker kunskap utifrån sina egna intressen och behov. Samtal och
diskussioner är särskilt viktiga eftersom ni tillsammans bestämmer innehåll och upplägg.

– Lärgruppen som metod är enkel. Du behöver inte ha några förkunskaper utan kan känna dig trygg i det du har med dig sedan tidigare. Det är genom samtal och dkussioner med de andra i lärgruppen du skaffar dig kunskap, något som ofta är väldigt lärorikt och berikande, säger Maria Stolpe, idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Fokusvecka folkbildning 16–22 oktober

Glöm inte att följa oss på Facebookoch Instagramför att ta del av fler inspirerande exempel på hur folkbildning kan se ut och hur den kan utveckla din förening. #IdrottenHjärtaFolkbildning

Sidan publicerades: 12 oktober 2023