Pararidning hos Håbo Ridklubb

Förra hösten inledde Håbo Ridklubb ett samarbete med Lunaskolan i Bålsta, en anpassad grundskola för barn och ungdomar i årskurs 1 - 9. Varje fredag det gångna läsåret har elever från skolan fått komma till ridklubben för att rida och sköta om hästarna.

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Den här fredagen är det sista besöket på ridklubben för eleverna det här läsåret. Det är en fin försommarmorgon och solen strålar från en klarblå himmel. Tillsammans med ridlärare Alexandra Ekberg står vi på vändplanen och väntar på bussen med eleverna från Lunaskolan (tidigare Grundsärskolan Bålsta). Precis som alla andra fredagar ser Alexandra fram emot dagens besök:
– Eleverna är fantastiska. Riktiga energiknippen. Det ger massor av energi!

Ekonomiskt stöd möjliggjorde satsningen

Medan vi väntar på bussen berättar Alexandra om hur samarbetet mellan klubben och skolan startade. Innan corona-pandemin hade Håbo Ridklubb ett samarbete med Håbo kommuns dagliga verksamhet (en arbetsplats för vuxna med funktionsnedsättning), ett samarbete som fungerade bra, men som av olika anledningar inte gick att återuppta när pandemin klingat av. Alexandra, som har stor erfarenhet av att möta människor med funktionsnedsättning, dels som ridlärare, dels för att hon har en bror med en funktionsnedsättning, ville dock fortsätta att ta emot personer med funktionsnedsättning på ridklubben.

I samma veva som Alexandra började fundera kring att starta upp pararidning hade Lunaskolans deltagande som samverkansskola i RF-SISU Upplands Rörelsesatsning i skolan börjat lida mot sitt slut och skolans idrottslärare och musiklärare hade börjat spåna kring hur en fortsättning på den satsningen skulle kunna se ut. Håbo Ridklubb och Lunaskolan fick kontakt och landade i att starta prova på-verksamhet för skolans samtliga elever. Klubben sökte och beviljades projektstöd av RF-SISU Uppland och Lunaskolan sökte bidrag till busstransporterna från Lions Club i Bålsta.

– Det var vår rektor, Helena Lövstrand, som sökte bidrag hos Lions och vi får bussen betald till och från ridskolan i ett och ett halvt läsår, berättar Maria Ljung, lärare på Lunaskolan.

Och därmed kunde verksamheten kunde dra i gång!

Lyckat samarbete

På Lunaskolan går drygt 30 elever fördelat på sex klasser med fyra till sju elever per klass. Varje klass har fått komma till Håbo Ridklubb i genomsnitt var fjärde vecka. Ibland är det en liten grupp på två till fyra elever och ibland är det en större grupp på upp till tolv elever.

– Hur många elever som får komma till ridklubben beror på hur gamla de är och vilken funktionsnedsättning de har. De flesta elever har varit här minst en gång och många har varit här flera gånger, berättar Maria.

Innan första prova på-tillfället besökte Alexandra skolan för att berätta om hästarna och visa utrustning som man har när man rider såsom sadlar, tyglar och träns. Alexandra berättar att lärarna inför uppstarten dessutom fick komma till ridklubben för en introduktion. Och samarbetet mellan skolan och klubben har funkat bra.

– Samarbetet med skolan funkar jättebra! De hör alltid av sig några dagar innan och talar om vilka klasser och hur många elever som kommer och det är alltid gott om personal från skolan på plats, säger Alexandra.

– Allt har funkat väldigt bra! För några elever har det tagit tid att vänja sig vid en ny rutin. Det man måste tänka på är att vara lösningsfokuserad och att förstärka positivt, förklarar Maria.

På plats på ridskolan

När bussen den här dagen kör in på Lundby gård, som gården där Håbo Ridklubb ligger heter, stiger 14 barn och ungdomar i olika åldrar av. Många är förväntansfulla och ivriga medan andra är lite mer avvaktande.

– Vanligtvis kommer ju barnen klassvis efter ett schema, men eftersom det är sista skolveckan innan sommarlovet fick varje lärare bestämma om klassen skulle åka med idag eller inte. Idag är det elever här från fyra klasser, berättar Maria.

Det första barnen gör när de kommer till ridklubben är att byta om. Sedan går de in i stallet och sätter på sig västar och hjälm och gör i ordning hästarna.

–Många elever vill och kan göra i ordning hästarna själva. Men det ser lite olika ut och man får anpassa från gång till gång. Den största utmaningen är nog att lära känna alla barn och att matcha dem med olika hästar, förklarar Alexandra.

Därefter rider barnen i lite olika grupperingar, beroende på vilka klasser och hur många barn som är på plats. Antingen rider de på ridbanan i ridhuset, på ridbanan utomhus eller så rider de ut på stigar och mindre vägar i omgivningarna.

– De flesta barn tycker att det är roligast att rida. Några tycker dock att hästarna är lite läskiga och andra vill bara klappa. Ibland vill några av barnen inte rida utan kanske bara spola vatten med vattenslangen eller leka i sågspånet och då får de göra det, förklarar Alexandra.

Pararidning som ordinarie verksamhet

Alexandra har gått Svenska Ridsportförbundets grundkurs för paraledare och nu i höst vill hon starta pararidning som en del av föreningens ordinarie verksamhet. Förhoppningen är att både barn från Lunaskolan och andra vuxna och barn med funktionsnedsättning ska vilja prova på ridning. Och Håbo Ridklubb har bra förutsättningar att ta emot personer med funktionsnedsättning. Förutom att Alexandra har gått kurser för att skaffa sig kunskap om att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning är klubbens nya ridhus med bland annat kafeteria och inomhusläktare tillgänglighetsanpassat. Och Maria Ljung tycker att pararidning som ordinarie verksamhet är ett bra initiativ.

– Vi ser att eleverna växer och att de klarar nya saker. Kul att skapa ett intresse för eleverna som familjerna kan ta vid på fritiden.

Tips till andra föreningar och skolor

Förmiddagen går och Alexandra, de andra hästskötarna och personalen gör ett fantastiskt arbete. Men hur gör man då för att få till ett sådant här projekt?

– Framför allt - våga testa pararidning! Kolla utbildningar och bidrag med RF-SISU och Svenska Ridsportförbundet. Kolla också med andra organisationer som har bidrag att söka. Det finns bra hjälp att få! tipsar Alexandra.

– Som skola och lärare måste man själv vara aktiv och ta hjälp. Vi har fått mycket hjälp av RF-SISU Uppland via Rörelsesatsning i skolan, säger Maria.

Parasportveckan 2023

Parsportveckan är veckan då vi sätter Parasporten på kartan! I år genomförs Parasportveckan den 11-17 september. Kvällarna under veckan är fyllda med föreläsningar, paneldisskussioner och workshops och avslutas med att varje distrikt erbjuder möjlighet att prova på ett flertal parasporter.

Läs mer om Parasportveckan här

Parasportveckan arrangeras av parasportdistrikten i Uppland, Stockholm, Västmanland och Sörmland samt RF-SISU distrikten Uppland, Stockholm, Västmanland och Sörmland i samverkan med Riksidrottsförbundet och Parasport Sverige.

Tips på utbildningar

Här hittar du länkar till kurser och satsningar som nämns i artikeln samt tips på aktuella föreläsningar och panelsamtal.

Kurs: Svenska Ridsportförbundets paraledarutbildning

Föreläsning med Mats Lööv: Inkludera personer med funktionsnedsättning

Satsning: Rörelsesatsning i skolan

Mer om:

Sidan publicerades: 22 augusti 2023