Foto: Bildbyrån

Utbildning: Effektivt styrelsearbete

Strukturera upp styrelsens roller och arbetsuppgifter! Nu har din förening möjlighet att boka en utbildning om ideellt engagemang, styrelsearbete och mötesstruktur.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2023

Svensk idrott bygger på ideellt engagemang. Samtidigt är det ideella engagemanget ett av de områden där föreningslivet har störst utmaningar. Hur kan det bli enklare att engagera sig ideellt? Hur skapar föreningen en effektiv och välfungerande struktur trots begränsade resurser?

Välkommen att boka en utbildning genom att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent.

Utbildningens innehåll:

  • Styrelsens grunduppdrag
  • Viktiga styrdokument
  • Praktiska verktyg för att effektivisera styrelsearbetet
  • Mötesteknik
  • Att sätta kort- och långsiktiga mål
  • Stadgar och formalia
  • Hur föreningen kan fortsätta utveckla sitt styrelsearbete. Här ingår ett särskilt arbetsmaterial.

Sidan publicerades: 22 maj 2023

Kontakt

Madeleine Andersson

Idrottskonsulent

0706259981