Foto: Bildbyrån

Utbildning: Effektivt styrelsearbete

Strukturera upp styrelsens roller och arbetsuppgifter! Välkommen till en utbildning om ideellt engagemang, styrelsearbete och mötesstruktur.

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

Svensk idrott bygger på ideellt engagemang. Samtidigt är det ideella engagemanget ett av de områden där föreningslivet har störst utmaningar. Hur kan det bli enklare att engagera sig ideellt? Hur skapar föreningen en effektiv och välfungerande struktur trots begränsade resurser?

Välkommen till en utbildning om effektivt styrelsearbete den 13 april kl. 18:00-20:00. Utbildningen genomförs på IFU Arena i Uppsala, men det finns även möjlighet att delta digitalt via Teams.

Anmäl dig här senast den 11 april

Utbildningens innehåll:

  • Styrelsens grunduppdrag
  • Viktiga styrdokument
  • Praktiska verktyg för att effektivisera styrelsearbetet
  • Mötesteknik
  • Att sätta kort- och långsiktiga mål
  • Stadgar och formalia
  • Hur föreningen kan fortsätta utveckla sitt styrelsearbete. Här ingår ett särskilt arbetsmaterial.

Under mötets andra timme kommer vi genomföra en workshop kring hur man genomför effektiva styrelsemöten. För att delta på workshopen behöver du vara på plats på IFU Arena.

Utbildare

Utbildare är Lina Stolpe, Madeleine Andersson och William Lind, samtliga idrottskosulenter hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 8 februari 2023

Kontakt

Madeleine Andersson

Idrottskonsulent

0706259981