Stipendier

Sidan uppdaterades: 13 juni 2024

RF-SISU Uppland uppmärksammar varje år förtjänstfulla insatser och prestationer hos föreningar, idrottsledare och aktiva inom uppländsk idrott.

Förbund, föreningar och enskilda medlemmar kan föreslå kandidater till stipendier från Upplandsfonden och Uppsala Oldboys. Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december. Beslut om tilldelning fattas av RF-SISU Upplands stipendiegrupp.

Upplandsfonden

RF-SISU Uppland har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplandsfonden. Det innebär att ett eller flera stipendier om totalt 20 000 kronor årligen kommer delas ut så länge det finns kapital.

Den sökande ska:

  • vara aktiv i en förening tillhörande RF-SISU Uppland
  • vara mellan 13 och 25 år
  • studera (företräde ges till sökande som bedriver eftergymnasiala studier)
  • vara ledar- eller tävlingsaktiv

Ansök på den här blanketten Pdf, 73 kB.

Uppsala Oldboys

Föreningen Uppsala Oldboys stipendier ska stödja föreningar, ledare och aktiva inom friidrott, orientering och skidor inom distrikt RF-SISU Uppland. Varje år delas två stipendier à 4 000 kronor per idrott ut, alltså totalt sex stipendier.

Den sökande ska:

  • vara en förening, ledare eller aktiv inom friidrott, orientering eller skidor i distrikt RF-SISU Uppland
  • ha uppenbara ambitioner och förutsättningar att i positiv riktning utveckla respektive idrott

Företräde ges till sökande med syfte att anordna eller att delta i en ungdomsledarutbildning.

Förslag på stipendiater kan lämnas av föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom friidrott, orientering och skidor.

Ansök på den här blanketten Pdf, 74 kB.

SK Velias minnesfond

Stipendium från SK Velias minnesfond kan tilldelas för:

  • ungdomsläger för förening eller enskild, dock ej så kallad knatte- eller elitverksamhet.
  • Ungdomsledarutbildning i fortbildning, dock ej yrkes­utbildning.
  • Brottningsförening, ledare eller aktiv med uppenbara ambitioner eller förutsättningar att i positiv rikt­ ning utveckla brottningssporten inom distriktet.

Varje år under de kommande fem åren kommer ett stipendium à 22 000 kronor att delas ut.

Sidan publicerades: 7 februari 2024