Foto: Tobias Sterner

Projektstöd IF Barn och ungdom

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Det finns tre olika inriktningar inom Projektstöd IF Barn och ungdom:

Observera att samtliga ekonomiska stöd inom Projektstöd IF Barn och ungdom är så kallade stimulansmedel (ekonomiska stöd för att starta processer och verksamhet).

Målgrupp

Den primära målgruppen är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.
Andra personer i föreningen som är med och bidrar till att föreningen utvecklar sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Ansökan

Ansökan ska förarbetas i samverkan med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Om din förening är intresserad av att söka projektstöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, ta kontakt med föreningens idrottskonsulent.

Ansök i IdrottOnline

Ansökningar för projektstöd med inriktning Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer samt Inkludering av underrepresenterade grupper görs i IdrottOnline. Ansökningar tas emot löpande fram till den 31 oktober 2023. 

Beslut

RF-SISU Uppland behandlar ansökningar löpande och fattar beslut en gång i månaden. Din förening blir informerad om beslutet via mejl. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. 75 procent av stödet betalas ut i samband med beslut om ekonomiskt stöd. Resterande 25 procent betalas ut efter godkänd återrapport.

Återrapport

Föreningen ska återrapportera till RF-SISU Uppland enligt överenskommelse mellan föreningen och RF-SISU Uppland. Vad återrapporten ska innehålla beskrivs i beslutet.

Projektstöd via SF

Föreningar kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF).

Sidan publicerades: 14 november 2022

Inriktningar projektstöd