Foto: Bildbyrån

LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

För att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott finns LOK-stödet. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet och kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.

Ansök om LOK-stöd

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF).

Ansök i IdrottOnline

Ansökan görs två gånger per år på föreningens sida i IdrottOnline oavsett vilken plattform föreningen använder för närvaroregistrering. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som har behörighet att skicka in ansökan.

Ansökan för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni) ska göras senast 25 augusti och ansökan för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) ska göras senast 25 februari. Var noga med att skicka in din förenings ansökan i tid. Om ansökan kommer in för sent görs ett avdrag på det totala beloppet alternativt kan ansökan avslås.

Digital närvaroregistrering

All närvaroregistrering för LOK-stödsaktiviteter ske digitalt. Närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen). På RF:s webbplats kan du läsa mer om digital närvaroregistrering.

Kommunfil

En kommunfil kan skickas till de kommuner som kan ta emot en XML-fil för att enklare dela de aktiviteter ni registrerar för LOK-stödet till kommunens system. Du kan se en lista över de kommuner som kan ta emot kommunfiler på RF:s hemsida.

En manual om hur du går tillväga för att skapa och skicka en kommunfil finns på IdrottOnlines support-sida.

Tänk även på att:

  • Eventuella externa system ni använder behöver skicka över sina aktiviteter före kommunfilen kan skapas
  • Var ute i god tid, det tar tid för kommunfilen att skapas, skickas och läsas in i kommunens system
  • Vissa kommuners system hanterar aktiviteter som sträcker sig över hela dagen eller flera dagar felaktigt – dubbelkolla därför alltid att allt stämmer i slutändan

Förändringar i LOK-stödet

Den 1 januari 2022 trädde förändringar i LOK-stödet i kraft. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025. Läs mer på RF:s webbplats

Digital informationsträff om förändringarna

Den 1 juni genomförde vi en digital informationsträff där vi berättade om förändringarna samt visade upp ett verktyg som föreningen tillsammans med sin idrottskonsulent från RF-SISU Uppland kan använda för att se hur förändringarna påverkar en specifik träningsgrupp. Mötet spelades in och du kan titta på det nedan eller på vår Youtube-kanal. För att testa verktyget, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du all information du behöver om LOK-stödet. Där finns mer information om närvaroregistrering, ansökningsförfarandet, kontroll av ansökan, utbetalning, regler och blanketter, statistik samt kontaktuppgifter till LOK-stödssupporten.

Kommunala föreningsbidrag

Utöver det statliga LOK-stödet finns det i många kommuner möjlighet att ansöka om kommunala föreningsbidrag. Varje kommun har sina egna regler och föreskrifter gällande ekonomiskt stöd till idrottsföreningar. Kontakta din kommun för mer information.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Pontus Englund

Ansvarig IT och digitalisering

0725651435