Metoder för folkbildning

Sidan uppdaterades: 12 juni 2023

Folkbildning handlar i grunden om att vara nyfiken och öppna upp mot omvärlden, att utforska nya perspektiv och möjligheter för att skapa sammanhang och mening. Kärnan består av mänskliga möten där dialog, reflektion och interaktion med andra är viktiga delar.

I lärgruppen ger samtalsplanen vägledning för samtalet men det är deltagarna gemensamt som, utifrån det givna ämnet och det lärande materialet, bestämmer samtalets innehåll och utifrån vilka förutsättningar det ske.

Det innebär att vi inte på förhand kan veta vilka vägar samtalet tar och därför heller inte på förhand kan bestämma vilket lärande som blir möjligt. Lärandet i en lärgrupp blir personligt och kommer därmed att se olika ut för varje individ.

Att dela med sig av egna erfarenheterna är en viktig del för att skapa goda samtal. Därför är det viktigt att varje individ får komma till tals, säga sin mening och blir lyssnad på. Genom att dela med oss, utmana och ta till oss nya tankar kalibrerar vi våra kunskaper. Vi kommer att veta mer tillsammans.

Vi brukar säga att det är våra metoder som skiljer folkbildningen från andra mer traditionella sätt att lära. Metoder som stärker varje individs nyfikenhet, engagemang och delaktighet och som skapar sammanhang och mening. Lärgruppsledaren har en särskild uppgift när det gäller att skapa struktur och goda förutsättningar för samtal och reflektion.
Här följer förslag på olika metoder och övningar som kan användas för att skapa variation, men även för att öppna för nya perspektiv.

Ett lärgruppssamtal kan delas in i tre delar, där varje del har ett specifikt syfte:

  • Incheckning – uppvärmning, lära känna varandra och landa i rummet och få överblick i ämnet
  • Uppgifter och samtal – engagemang och delaktighet, energigivare, varierat lärande
  • Utcheckning – nedvarvning, reflektion, summera lärande, framåtblick

Sidan publicerades: 9 juni 2023