Utmärkelser och förtjänsttecken

Sidan uppdaterades: 28 februari 2023

Många idrottsledare lägger ner oerhört mycket ideell tid. Hur ofta uppmärksammas din förenings ledare? Visa er uppskattning och hedra klubbens ledare genom att söka utmärkelser. Dela ut dem på årsmötet, klubbfesten eller i pausen på en match när det finns en festlig inramning och kanske lite publik. Vi lovar att de kommer uppskatta det och fortsätta jobba i föreningslivet! Det går att söka tre olika utmärkelser genom oss på RF-SISU Stockholm – "Förtjänsttecken", "Årets Barn- och ungdomsledare" samt "Årets idrottsförening".

Förtjänsttecken

Ledare som fått RF-SISU Stockholms förtjänsttecken i guld eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmöten. Det är en lång fin tradition att genom utmärkelser uppmärksamma ledare i vårt distrikt. Den första delades ut på 1920-talet.

Läs mer om förtjänsttecken

Årets barn- och ungdomsledare

Det finns massor av ledare i Stockholmsdistriktet som gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar. Genom vår utmärkelse vill vi uppmärksamma en ledare som:

✔️Genom sitt ledarskap skapat en trygg, lustfylld och välkomnande miljö för barn och ungdomar i linje med någon av de fem utvecklingsresorna inom Strategi 2025.

✔️Vinnande ledare får 10 000 kronor att använda i ett utvecklingsarbete inom den barn- och ungdomsverksamheten som ledaren är verksam inom.

Läs mer och nominera här

Årets barn- och ungdomsförening

Det finns 2 700 föreningar i Stockholmsdistriktet. Många arbetar i det tysta och gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar. Genom vår utmärkelse vill vi uppmärksamma en förening som arbetar aktivt med idrottens värdegrund och där arbetet genomsyras av:

✔️Glädje och gemenskap

✔️Demokrati och delaktighet

✔️Allas rätt att vara med

✔️Rent spel

Läs mer och nominera här

Sidan publicerades: 24 oktober 2022