Att aktivt jobba med sin värdegrund

I helgen genomförde vi en värdegrundsföreläsning med ledarna i GF Brommagymnasterna. Föreningen jobbar mycket med föreningens värdegrund året runt, men de ville ändå passa på att ha djupare samtal när alla ledarna var samlade under en träff i Enskedehallen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2024

Kim Rehnfeldt inledde föreläsningen med att prata om varför det är viktigt att föreningen har en värdegrund och varför man aktivt behöver jobba med den. Helen Alpstig som är regionalt idrottsombud RF-SISU Stockholm, fortsatte föreläsningen med att prata om vad som händer om man inte gör det.

Helen tog också upp fiktiva case som ledare och förening kan ställas inför och hur man bör agera när det händer saker i föreningen som har med värdegrunden att göra.

Några röster om föreläsningen

– Mycket bra att få en genomgång av vikten av värdegrundsarbete i den vardagliga verksamheten.

– Viktigt att få höra case och påminnas om hur dåligt det kan bli om man inte aktivt jobbar med värdegrunden och vad vi kan göra om något händer.

Vår idrottskonsulent Åsa Karlsson fanns också på plats och presenterade material som GF Brommagymnasterna kan fortsätta att jobba med på hemmaplan.

Vill ni i er idrottsförening jobba aktivt med er värdegrund? Kontakta er idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Stockholm. Kontaktuppgifter finns här.

Sidan publicerades: 24 januari 2024