Andrea Möllerberg/Stockholms Fotbollförbund, Peter Melander/RF-SISU Stockholm och Eddie Björketun/Stockholms Parasportförbund vid första nätverksträffen för föreningar som har parafotboll.

Allt fler SDF satsar på att lyfta Parasporten

Allt fler Specialdistriktsförbund väljer att fokusera på att inkludera Parasport i sin verksamhet. Fotbollen i Stockholmsdistriktet har de senaste åren gjort en bred och medveten satsning för att föreningarna ska kunna erbjuda eller utveckla parafotboll.

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

– Genom att allt fler SDF satsar på att lyfta Parasporten skapas det ringar på vattnet. Det leder till att fler personer med funktionsnedsättning får en möjlighet att vara med inom föreningslivet, säger Peter Melander, sakkunnig inom Parasport på RF-SISU Stockholm.

Andrea Möllerberg är distriktschef för Stockholms Fotbollförbund. Hon berättar varför fotbollen valde att växla upp arbetet med Parafotboll.
– För mig är det oerhört viktigt att alla, framför allt barn och unga, ska ges samma förutsättningar och möjligheter. När jag började arbeta inom fotbollen hösten 2019 var jämställdhet ett stort fokusområde.
– I det arbetet blev det tydligt att tjejer med intellektuell funktionsnedsättning var en grupp som vi såg väldigt lite av, nästan obefintligt, inom fotbollen. Det, i kombination med pandemin där personer med funktionsnedsättning var en av de mest utsatta grupperna, gav startskottet till att starta camper. Till en början hade vi endast för tjejer, efter det har vi breddat dem.

Hur tycker ni att samverkan med RF-SISU Stockholm och Stockholms parasportförbund har fungerat?

– Väldigt bra! Vi har haft stor hjälp av expertis och kunnande i ett område som var nytt för oss. Tillsammans har vi fokuserat på rätt saker och att få en gemensam kraft att lyfta detta område som fortfarande får alldeles för lite resurser sett till behov.

Vad vill du ge för medskick till andra distriktsförbund som vill utveckla Parasport?

– Om ni ska välja något område för att bredda er verksamhet och hjälpa fler att bli en del av idrottsfamiljen på riktigt, då ska ni satsa på Parasport. Ta hjälp av de som arbetat länge med detta. Det finns mycket kunskap, kompetens och vilja hos ledare och dem som arbetar med detta, men även hos de aktivas vårdnadshavare och resurser runt om dem, säger Andrea Möllerberg och fortsätter:
– Med ganska små insatser gör du enorm skillnad. Det är en fantastisk glädje och tillfredställelse att känna att du kan bidra och göra skillnad för en enskild människa.

Stockholms Fotbollförbund har även startat upp ett barn- och ungdomsnätverk för föreningar som har parafotboll.
– Exempelvis kan det vara en förening som planerar ett matchsammandrag, då kan de enklare komma i kontakt med föreningar som har parafotboll. Det fungerar även som en direktgång till vår arbetsgrupp samt att vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för parafotbollen i Stockholm, säger Jamshid Masori, fotbollsutvecklare och parakoordinator på Stockholms Fotbollförbund.

Över 48 lag med över 900 barn födda 2011 deltog i Friendscupen 2022. Flera av lagen var parafotbollslag och mixedlag.

Kan ni ge exempel på hur ni arbetet med att lyfta fram parafotbollen?

– Vi har tagit initiativ till föreningsträffar tillsammans med RF-SISU Stockholm, Parasport Stockholm och SvFF. Vi har lyft fram sommarcamper och möjliggjort att spelare kan vara med i inmarschen med herrlandslaget på Friends arena. Vi har inkluderat parafotbollslag i FriendsCupen. Vi har även representerat parafotbollen och våra föreningar på UEFA Share Grassroot Disability konferens i Glasgow.

Vad har ni fått för respons från föreningarna?

– Den har varit positiv och föreningarna som har parafotboll har varit nöjda med att bli inkluderade i våra evenemang. De har en direkt relation med förbundet nu och de har kunnat framföra önskemål kring seriespel för barn- och ungdomsfotbollen.

Grödinge SK är en av alla föreningar i Stockholmsdistriktet som har startat parafotboll. Barnen älskar initiativet!

Björn Erkus är ledamot av RF-SISU Stockholms styrelse och före detta paraidrottare. Han imponeras av Stockholms fotbollförbunds medvetna arbete för att ge alla en möjlighet att spela fotboll.
– För att arbetet ska fortsätta framåt kan SDF:ns viktiga och helt centrala roll och betydelse, inte nog understrykas. Det är bara om arbetet bedrivs i samverkan på alla nivåer inom idrottsrörelsen som parasporten kan fortsätta att växa. Därför är det extra roligt att se Stockholms fotbollförbunds ambitiösa arbete. Deras arbete kan förhoppningsvis inspirera ännu fler SDF i Stockholmsdistriktet att arbeta med Parasport.

Är din förening eller ditt förbund intresserade av att starta Parasport? Läs mer här.

Sidan publicerades: 31 augusti 2023