Tullinge TK har satsat på mental träning för sina juniorer i samverkan med oss på RF-SISU Stockholm. FOTO: Tullinge TK

Tullinge TK satsar på mental träning

När Tullinge Tennisklubb efterfrågade mental träning för sina juniorer tog RF-SISU Stockholms idrottskonsulent, Sandra Ohlson, fram ett helhetskoncept för spelare, föräldrar och tränare tillsammans med utbildaren Fredrik Weibull.

– Responsen har varit bra från alla som har deltagit, säger Daniel Bjerner, verksamhetschef för Tullinge TK.

Sidan uppdaterades: 6 juli 2023

Fredrik Weibull tog fram ett förslag på ett utbildningsupplägg där deltagarna ses vid flera olika tillfällen.

Utbildningarna har bland annat handlat om hur du som spelare kan förbättra fokus, hantera tankar, känslor och nervositet. För tränarna har fokus hittills varit på hur de kan ge feedback och instruktioner, medan vårdnadshavarnas föreläsning handlat om hur de kan stötta sina barn på bästa sätt. 

– Med det här upplägget kan vi gå mer på djupet för att utveckla medlemmarna. Genom att ses vid flera olika tillfällen är tanken att detta ska ge mer för spelare och ledare samt även få vårdnadshavarna involverade, säger Sandra Ohlson.

Daniel Bjerner, är verksamhetschef på Tullinge TK. Han är positiv till processen.

– Det bästa har varit att få tid att diskutera dessa saker tillsammans i lugn och ro i grupper. Vi kommer att praktisera detta under träningarna och ta med tipsen från Fredrik under tennispassen.

Hur har responsen varit från deltagarna?

– Den har varit bra från alla som deltagit. Feedbacken har varit att det är bra att vi lägger tid på detta. Vi märker att spelarna tänker mer på detta nu.

Fredrik Weibull vill att deltagarna ska få med sig användbara verktyg som de kan praktisera när de spelar tennis. Mellan utbildningstillfällena ska deltagarna testa det de lärt sig och arbeta med det under träningar och matcher.

– Genom att även inkludera ledare och föräldrar i arbetet har vi en mycket större möjlighet att hjälpa spelarna att utvecklas och förbättra sina mentala färdigheter, säger Fredrik Weibull och fortsätter:

 – Det har blivit väldigt bra diskussioner och det märks att de har tagit med sig saker från sessionerna.

 

Vad hoppas du framför allt de aktiva ska ta med sig efter detta?

– Jag hoppas att de får en bättre förståelse för hur tankar och känslor fungerar och att de kan hantera dem på ett bättre sätt på tennisbanan. Förhoppningsvis kommer de även att arbeta vidare med verktygen och strategierna. Genom det kan de bli ännu bättre på att hjälpa sig själva på och spela sitt spel under matcher, säger Fredrik Weibull.

Vill din förening samverka med oss på RF-SISU Stockholm, läs mer här.

Sidan publicerades: 6 juli 2023