Idrottsforum - ska ge regelbunden dialog med idrottsrörelsen

Ordföranden för idrottsnämnden i Stockholms stad, Maria-Elsa Salvo, har startat ett idrottsforum för regelbunden dialog med representanter från idrottsrörelsen i samverkan med oss på RF-SISU Stockholm. Den 12 juni genomfördes det första mötet med temat: Fokus Järva, med berörda föreningar från området.

Sidan uppdaterades: 13 juni 2023

Idrottsforum är tänkt att hållas cirka tre gånger per år, med olika teman och föreningar. De som deltog från oss på RF-SISU Stockholm var vår idrottskonsulent Sahand Tavakoli, distriktsidrottschef Cinnika Beiming och vår ordförande Claes Thunblad.

– Det var många bra och viktiga inspel från deltagarna på mötet. Det känns verkligen som en bra start för vårt arbete tillsammans i Järva framöver, säger Claes Thunblad.

Maria-Elsa Salvo:

- Att fördjupa dialogen mellan politiken och idrottsrörelsen är väldigt viktigt för oss. Vi är därför tacksamma att så många föreningar hade möjlighet att delta på mandatperiodens första idrottsforum, och ser fram emot en fortsatt bra dialog!

Sidan publicerades: 13 juni 2023