Grundutbildning för tränare, Stockholm

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 14 december 2022

Mål och syfte
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
»» Jag och idrottsrörelsen
»» Jag och ledarskapet
»» Jag och träningen
»» Jag och utövaren
»» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
* Kurstillfälle 1: Fysisk träff - en kväll - Solna
* Digitala studier på egen hand via webb + inlämningsuppgift
* Kurstillfälle 2: Fysisk träff - heldag - Bosön, Lidingö
* Digitala studier på egen hand via webb + inlämningsuppgift på Valbar modul

Information
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt! Vid felaktig mailadress kommer du att missa registreringskod och viktig info.

Närvaro - Godkänd
För att bli godkänd på utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt på web och bägge hemuppgifterna. Har man missat en fysisk träff är det svårt och ofta inte möjligt att ta igen den. Ingen deltagaravgift återbetalas vid ofullständig eller icke godkänd kurs.

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart faktureras en avbokningsavgift. Vid avbokning senare än 3 dagar innan, utebliven avbokning eller ofullständig utbildning faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart. Avbokning görs till: carina.sjolander@rfsisu.se

Övrigt

Ett tips till föreningar som skickar deltagare på utbildningen är att ha någon som är lite extra ansvarig. Någon som kan stötta och följa upp så att deltagarna klarar och lämnar in de uppgifter som krävs för att bli godkända. Kan vara extra viktigt om det är unga deltagare eller finns andra svårigheter som t ex. språk, dyslexi eller annat.

Böcker och inloggningsuppgifter delas vid kurstillfälle 1 och fakturering sker efter den träffen.

Frågor
För frågor om denna utbildning, kontakta carina.sjolander@rfsisu.se.

Välkommen med din anmälan!

Plats:

Fysiska träffar

Datum:

tisdag 21 mars 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 14 december 2022