Parasport

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Till 2025 vill RF-SISU Sörmland ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar. En inkluderande idrott för alla, där föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med.

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Till 2025 vill vi ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar. En inkluderande idrott för alla, där föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Viktigt är att alltid se människan och utgå från varje individ.

Utgå från varje individ

Vi vill få personer med funktionsnedsättning att börja idrotta samt skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att kunna delta inom idrotten, gärna så nära hemmet som möjligt. Vi gör inte skillnad på idrott oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Stöd till utrustning för Parasport

Genom Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer kan man söka stöd till utrustning för parasport. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Mer om stöd till Parasport på rf.se

Parasportförbundet organiserar idrotten

Parasportförbundet organiserar idrotten för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa är personer med intellektuellnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

På parasport.se hittar du parasport inom idrotten.


Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Parasportveckan 2023

Trygga idrottsmijöer

Den 11-17 september arrangeras Parasportveckan 2023. En vecka där vi i sätter Parasporten på kartan. Vi bjuder in till intressanta, digitala föreläsningar och workshops samt erbjuder möjlighet att prova på olika parasporter.

Begreppsförklaringar inom Parasporten

Trygga idrottsmijöer

Här kan du ladda ner en PDF som förklarar olika begrepp inom Parasporten.

INKLUDERANDE LEDARSKAP FÖR ATT MÖTA IDROTTARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Trygga idrottsmijöer

Vi erbjuder en utbildning som riktar sig till dig som är, eller vill bli ledare inom idrotten och vill stärka dina kunskaper kring idrott för personer med funktionsnedsättningar.