Integration

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Ordet integration handlar om att smälta ihop och blanda. Att blanda personer från olika länder, kulturer och med olika erfarenheter ökar förståelsen och respekten mellan varann. För att kunna blanda behöver föreningar riva murar och sänka trösklar så att det är möjligt för fler att komma in i idrotten.

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrotten är ett universellt språk och en viktig arena för integration. Medan pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Integration i föreningen - gör det möjligt för fler att vara med

Många idrottsföreningar i Sörmland har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Men innan föreningen sätter igång med aktiviteten/verksamheten behöver föreningen inventera och arbeta med följande:

  • Vilken målgrupp vill vi nå? ex ålder, kön.
  • På vilket sätt når vi dem?
  • Hur välkomnar vi dem i vår förening?
  • Finns det plats i lagen/grupperna och har vi ledare?
  • Vad behöver vi göra för att de ska kunna bli medlemmar?

För en lyckad satsing är det viktigt att detta arbete görs i föreningen och att det föränkras i föreningen. Många föreningar har redan gjort detta arbete,och gjort det framgångsrikt, så att uppfinna hjulet igen är inte nödvändigt. Erfarenhet finns så fråga oss om ni vill komma i kontakt med föreningar som gjort resan.

Tillsammans gör vi det möjligt för fler att vara med

Har ni en idé om en integrationssatsning, hör av er till oss så planerar vi den tillsammans för bästa resultat. Kontakta Micael Peterson, inkluderingsansvarig på RF-SISU Sörmland.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Kontakt

Micael Peterson

Samordnare Idrottsklivet, Rörelsesatsningen i skolan, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64

Arbetshäfte - Inkludering

Arbetshäfte inkludering

Här hittar du ett arbetshäfte som tar upp frågorna föreningen behöver arbeta med inför en integrationssatsning.

Träna på språket

Arbetshäfte inkludering

Nu kan er föreningen arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till det. Innan, under eller efter träningen har ni språkförbättrande samtal i svenska.