Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2023

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner under en treårsperiod till idrottsrörelsen.

I Sörmland är det bostadsområden i Eskilstuna och Södertälje som är aktuella för satsningen och RF-SISU Sörmland har inledningsvis förstärkt med två idrottskonsulenter, en per ort, som kommer arbeta enbart med dessa frågor.

Målet

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

 • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
 • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
 • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Idrottsföreningar, specialidrottsförbunden och RF-SISU Sörmland kommer tillsammans att arbeta för en ökad inkludering av familjer från dessa områden till idrotten. Målet är att barn och unga inkluderas i idrottens träningsgrupper och lag, att föräldrarna ökar sin närvaro på träningar och vid sidan av planen och att föreningarna ser över vilka trösklar de kan sänka för att fler ska kunna vara med.

Idrottsnärvaron kommer att öka i områdena och det kommer framöver att synliggöras genom fler träningsgrupper eller lag som startas upp i eller i omkring områdena och att fler ungdomar från dessa områden utbildas till idrottsledare.

Det är framför allt idrottsföreningar som finns i eller i direkt anslutning till bostadsområdena som kommer delta i denna satsning och syftet är att skapa en meningsfull fritid efter skoltid för barn och unga. För att detta ska lyckas krävs samarbete mellan alla organisationer som verkar i bostadsområdena och att målgruppen inkluderas i arbetet.

Deltagande förbund

 • Svenska basketbollförbundet
 • Svenska fotbollförbundet
 • Svenska friidrottsförbundet
 • Svenska gymnastikförbundet
 • Svenska handbollförbundet
 • Korpen svenska motionsidrottsförbundet
 • Svenska simförbundet
 • Svenska skolidrottsförbundet
 • Svenska tennisförbundet

Sidan publicerades: 28 september 2023

Kontakt Södertälje

Kontakt Eskilstuna