Idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Sidan uppdaterades: 5 juli 2023

Antalet personer som har fått diagnoser som ADHD, Autism och Asperger har ökat, vilket beror på att kunskapen om dessa dem har ökat i samhället. Samtidigt har vi inom idrottsrörelsen fortfarande mycket att lära oss om dessa dolda funktionsnedsättningar, särskilt kopplat till hur vi bör leda barn och ungdomar med diagnoserna.

ADHD, Autism och Asperberg, även kallat Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser. Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, träna i vanliga idrottsgrupper osv, de allra flesta klarar dock detta så länge du som ledare är beredd att anpassa ditt ledarskap så att det passar flera.

Träna barn och unga med NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser

Viktiga utgångspunkter när du tränar barn och unga med NPF:

  • Rutiner och struktur.
  • Motivation, feedback och känsloärlighet.
  • Relationer och bemötande.

För att inkludera och tillgängliggöra träningen för fler är dessa punkter viktiga. Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i föreningen!

Idrott är extra viktigt för barn och unga med NPF

Alla har rätt att växa upp med möjlighet till en fungerande fritid. Det kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa, gemenskap eller utanförskap, att ha ork eller att alltid vara trött. För barn och unga med NPF-diagnoser är idrott extra viktigt enligt forskningen eftersom det ökar och håller uppe dopaminnivåerna och hjälper barnen att hålla ett bättre fokus.

Kunskap är nyckeln till långt idrottande

Forskning visar att barn och unga med NPF slutar idrotta tidigare än andra barn. RF-SISU Sörmland vill att föreningar i Sörmland ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur ledare skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten. Det skulle ge fler barn möjlighet att bevara rörelseglädjen och utveckla sin motorik och trivas inom idrotten.

Sidan publicerades: 8 december 2022

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE

Trygga idrottsmijöer

En webbaserad grundutbildning hos SISU Idrottsutbildarna för alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Utbildningen innehåller en valbar modul; Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF, som är en bra första inblick i ämnet.

INKLUDERANDE LEDARSKAP FÖR ATT MÖTA IDROTTARE MED NPF

Trygga idrottsmijöer

Vi erbjuder en utbildning som ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna för att bli en mer inkluderande förening.