Samsyn Sörmland

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

Samsyn Sörmland är en överenskommelse mellan de sex största lagidrotterna som ett första steg för hela idrottsrörelsen i Sörmland att enas om en syn på barn- och ungdomsidrotten som utgår från barnets perspektiv och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar.

Detta är ett avtal mellan Östsvenska Basketdistriktsförbundet, Mellansvenska Handbollförbundet, Södermanlands Fotbollförbund, Södermanlands Innebandyförbund, Bandyförbundet Distrikt Mellansverige, Södermanlands Ishockeyförbund och RF-SISU Sörmland.

Samsynsatsningen ska präglas av idrottens arbete mot Strategi 2025, dess fyra målområden och fem utvecklingsresor.

Samsyn innebär i praktiken att:

Tränare och förening:

 • sätter barnets bästa i första hand
 • visar hänsyn till barnets intresse och ambition
 • skapar delaktighet från barnen
 • lämnar utrymme för barnet att kunna syssla med fler idrotter
 • deltar på utbildningar inom satsningen

Specialidrottsdistriktsförbunden:

 • leder och tar ansvar för arbetet med samsyn ihop med RF-SISU Sörmland (detta innebär att man prioriterar verksamheter som är framåtsträvande genom att avsätta personella resurser.)
 • har respekt för och tar hänsyn till varandras verksamhet
 • jobbar mot en gemensam syn på ledarskap och pedagogik för barn och ungdom
 • arrangerar utbildningsinsatser tillsammans för att skapa samsyn mellan tränare, ledare och föräldrar
 • deltar som arrangörer av distriktsidrottsforum
 • verkar för att föreningarna i det egna förbundet deltar på de utbildningsinsatser som genomförs inom satsningen

RF-SISU Sörmland

 • sammankallar under 2018 och 2019 till möten för arbetsgruppen samt de utbildningsinsatser som arrangeras
 • deltar i ledning och planering av samsynsatsnigen
 • arbetar för att utveckla samsyn till att omfatta fler idrotter, verksamheter och organisationer som är involverade eller på annat sätt påverkar idrotten

Sidan publicerades: 11 oktober 2022