Ulla Bergström tacklar utmaningar med hjälp av folkbildning

Stjärnholms ryttarförening, grundad 1971, där 200 elever rider varje vecka, med över 300 uppsittningar och med 27 ridskolehästar är detta inte bara en ridskola utan även i mångt och mycket en ungdomsgård.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

De gemensamma faktorerna i denna ideella förening är intresset för hästar och ridutbildning, samhörigheten och föreningskänslan. De bedriver en väl fungerande ungdomssektion och en tävlingssektion vilket gör att de kan erbjuda en bred verksamhet med hög kvalité inom hästsport för alla.

Ulla Bergström, som numera är ordförande, introducerade tidigt sina döttrar för ridning vid Stjärnholm. Allt eftersom döttrarna fortsatte i föreningen kände Ulla att hon själv ville bidra på något vis, hon arbetade ideellt i många år och blev sedan sekreterare och slutligen ordförande.

"En bra metod som främjar utveckling"

Ulla har varit med länge och har fokuserat på att skapa en miljö som bygger på respekt och god kamratskap bland alla de barn och ungdomar som vistas hos dem. De har samlats i lärgrupper med syfte att utveckla föreningen på olika vis. Många teman har kretsat kring sammanhållningen.

- Det finns ett stort värde för oss som förening att arbeta för att vara en plats där man inte bara rider utan också tycker om att vara innan och efter man har sin lektion. Det blir en fristad att vara här och de som kommer hit vill gärna umgås med våra hästar och med varandra. Vi hanterar djur som alla får en relation till och barnen som kommer har ett enormt utbyte av våra hästar och av varandra. Därför är vår sammanhållning och hur vi agerar mot varandra viktig, vi vill aktivt jobba för en god kamratskap och att det visas respekt och hänsyn. Lärgrupperna har varit en bra metod som har fått positiv respons. Vi har utbildat barn och ungdomar, funktionärer och styrelsemedlemmar på olika teman. Allt för att främja vår föreningsutveckling.

Ulla beskriver hur platsen för Stjärnholms ryttarförening blir som en fritidsgård. Många barn kommer och går under en vecka och eftersom det är djur de hanterar vill väldigt många spendera mycket tid här. De har en egen ungdomssektion vars syfte bland annat är att skapa roliga och givande aktiviteter utanför lektionstid för föreningens barn och ungdomar.

- Vi vet alla att tonåren kan vara en tuff tid på många vis. Det är så fantastiskt att få se de här barnen hantera hästarna och hur det stärker deras självkänsla. Den glädjen vi ser i att få vistas i ett stall och att få vara delaktig i omvårdnaden av hästarna gör en ryttarförening speciell på många sätt. Vi brukar alla säga att hästarna är våra kollegor, säger Ulla och skrattar lite.

Att strategiskt arbeta med lärgrupper har också hjälpt föreningen att tackla olika utmaningar.

- Vi har stått inför stora utmaningar under en tid, kopplat till höga kostnader främst kring våra anläggningar och driften av dessa. Utmaningar som många föreningar delar givetvis. Men våra ökade anläggningskostnader i kombination med stora djur som ska utfodras med foder som bara blir mer och mer kostsamt så har det verkligen blivit en prövning för föreningen. Det har varit viktigt för oss att kunna backa hem frågan kring föreningens syfte och mål och hur vi kommunicerar. Att ses i lärgrupper och diskutera dessa frågor har hjälpt oss i vår kommunikation och i sökandet efter sponsorer, vilket verkligen har varit nödvändigt.


Att få utmärkelsen månadens lärgruppsledare

- Det är otroligt roligt, vi har ju sett det goda resultatet av folkbildning och vi vill arbeta mer med det. Även om vi redan idag bedriver verksamhet för människor med funtionsvariationer vill vi framöver använda folkbildningens metoder för att bli bättre inom det området.


Nominera din ledare:

Vet du någon som borde bli utnämnd till månadens lärgruppsledare? Här nominerar du.

Här hittar du mer information om lärgrupper.

Läs mer om lärgruppsledarens roll.

Syftet med månadens lärgruppsledare:
Vi vill med denna utmärkelse belysa den fantastiska folkbildningsverksamhet som sker ute i distriktet och lyfta lärgruppsledarens roll och insatser för folkbildningen. Varje utsedd lärgruppsledare under 2024 är med och tävlar om priset: Årets lärgruppsledare, som utses på Idrottsfesten 2025.

Sidan publicerades: 11 juni 2024