Idrottsanläggningen ska bli bostäder – Syrianska Eskilstuna IF:s framtid oviss

Syrianska Eskilstuna IF står inför en stor utmaning, idrottsanläggningen Fröslunda IP, där föreningen idag bedriver sin verksamhet ska bli bostäder. En ny anläggning ska i stället byggas i ett annat bostadsområde, ett stort problem för föreningen som riskerar att förlora stora delar av sina aktiva barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades: 5 juni 2024

Problemen på Fröslunda IP har varit många under de 21 år som Syrianska Eskilstuna IF har bedrivit sin verksamhet där, otjänliga omklädningsrum utan varmvatten, fotbollsplaner med dålig dränering, trasigt staket och en entré som varit nedklottrad sedan 80-talet är några av dem.

- Anläggningen har sett exakt likadan ut sedan vi började bedriva vår verksamhet här och omklädningsrummen är en av de anläggningsfrågor vi drivit i många år. Det har varit en långdragen process, men nu till den här säsongen har vi äntligen fått nya omklädningsrum som fungerar vilket vi är väldigt glada för, säger Fredrik Krait, ordförande för Syrianska Eskilstuna IF när vi träffar honom på anläggningen.

De tidigare omklädningsrummen hade gemensamma duschar för tjejer och killar. För föreningen blev det en jämställdhetsfråga, att skapa förutsättningar för både tjejer och killar att kunna utöva idrott. Det handlar också om att skapa en trygg miljö för alla aktiva.

- Att ha en idrottsanläggning som är tillfredställande är en trygghetsfråga. Att ha omklädningsrum som fungerar, fotbollsplaner som går att spela på oavsett väder och en miljö som känns tilltalande och där man ser att den tas om hand skapar en känsla av trygghet för både ledare och aktiva.

Ett omklädningsrum vid en fotbollsplan.

Det nya omklädningsrummet som äntligen står på plats var efterlängtad av föreningen.

Idrottsanläggningen ligger inom ett detaljplanerat område och ska på sikt rivas för att bli bostäder

Att nödvändiga renoveringar har uteblivit genom åren grundar sig i att Fröslunda IP ligger inom ett detaljplanerat område och enligt den plan som finns ska den rivas för att bli bostäder. I stället ska två konstgräsplaner uppföras en bit bort, men de är inte fullstora matchplaner utan snarare ett utrymme för spontanidrott säger Fredrik. Det betyder att Syrianska Eskilstuna IF inte kommer kunna bedriva sin verksamhet i Fröslunda.

- När vi fick reda på att anläggningen skulle försvinna visste vi ingenting om vad som skulle hända och var vi skulle kunna bedriva vår verksamhet fortsättningsvis. Nu vet vi att kommunens plan är att flytta den idrottsverksamhet som bedrivs i på Fröslunda IP idag till Lagersberg där de ska uppföra nya fotbollsplaner som vi då ska kunna utnyttja som vi gör idag.

Enligt den ursprungliga planen skulle arbetet med den nya idrottsanläggningen i Lagersberg ha påbörjats 2023 och stå färdigt under 2024, men idag finns fortfarande inga nya fotbollsplaner på plats säger Fredrik.

- Vi har en fin idrottsplats som skulle kunna nyttjas så mycket bättre om man valde att satsa pengar på den i stället för att bygga en ny. Som skulle kunna skapa förutsättningar för ännu fler att hitta till idrottsrörelsen. Vi har till och med föreslagit att bygga konstgräs på en av fotbollsplanerna här som skulle innebära att vi och andra föreningar kan hålla aktivitet året om.

Ordförande i Syrianska Eskilstuna IF sitter på läktaren vid Fröslunda IP.

Fredrik Kreit, ordförande i Syrianska Eskilstuna IF är kritisk till kommunens detaljplan som involverar Fröslunda IP.

Fröslunda är ett idrottssvagt område, att riva anläggningen och flytta idrottsverksamheten kan göra området ännu idrottssvagare

Fredrik tror inte att det är rätt väg att gå att bygga bostäder på anläggningen och flytta idrottsverksamheten till ett annat bostadsområde. Främst för att den ligger i en av Eskilstunas så kallade utsatta områden och att det på sikt kommer att leda till en försämring för hela lokalsamhället.

- Vi tycker det är synd att anläggningen ska försvinna för läget kan inte bli bättre. Att ha en idrottsplats mitt i de centrala bostadsområdena som är bland de allra mest utsatta i Sverige, känns som en stor fördel för lokalsamhället. Vi vet att idrotten och föreningslivet är en bra väg in i samhället, att det skapar en trygghet och en vettig sysselsättning och håller barn och unga borta från kriminaliteten. Vinsten är stor för individen och även för samhället, både socialt och ekonomiskt.

Föreningen har funderat på att lämna Fröslunda IP till förmån för en annan befintlig anläggning i Eskilstuna och hade frågan uppe på årsmötet i år där förslaget kom upp. Då landade diskussionen i att de faktiskt finns till för de som bor i närområdet.

- Om vi flyttar verksamheten till Ekängen eller någon annan anläggning i Eskilstuna så tappar vi ju all vår verksamhet, och de barn och ungdomar som idag idrottar hos oss har helt plötsligt ingen förening att idrotta hos då utbudet inte är stort i närområdet.

Fredriks känsla är att idrotten och idrottsanläggningar inte prioriteras i samhället även om den verksamhet som idrottsrörelsen bedriver bidrar till båda folkhälsa och är en naturlig mötesplats för ung som äldre. Idag har Syrianska Eskilstuna IF aktiva som väljer bort föreningen till förmån för andra just på grund av anläggningen. Men också barn och ungdomar utan stöttning hemifrån som förmodligen skulle hamna snett om anläggningen flyttades.

- Vi har barn som faktiskt har ställt frågan till sina ledare om varför de ska vara kvar, att det är ett skitställe och att de ska gå någon annanstans, till någon annan förening som erbjuder bättre förutsättningar. De med resursstarka föräldrar har också valt att leta sig vidare. Samtidigt vet majoriteten av våra aktivas föräldrar inte om att deras barn tränar hos oss och vi ser ungdomar som kommer och tränar och sen stannar kvar, de vill inte hem och äta utan vill hellre spela fotboll då ingen bryr sig hemma. Att ta sig till en match får man också lösa själv som 8–9 åring.

Fröslunda IP är i stora behov av renovering, här syns ett ihoplappat domarbås.

Fröslunda IP är i stort behov av renovering och är idag inte en tilltalande miljö för varken aktiva eller allmänheten.

”Att inte veta hur länge vi får vara kvar är såklart en stress för oss och det känner våra aktiva av”

Idag kan de tre föreningar som bedriver sin verksamhet på Fröslunda IP inte använda anläggningen året om. Syrianska Eskilstuna IF fick fram till mitten av maj bedriva verksamhet någon annanstans på konstgräs då fotbollsplanerna inte håller måtten och belysningen inte är tillräcklig. Att stundtals behöva flytta delar av verksamheten är inte optimalt då många andra idrottsanläggningar är överutnyttjade med dålig möjlighet att hitta träningstider. Det skapar ingen trygghet och det är också svårt att få de aktiva att ta sig till andra anläggningar.

- Det är såklart en stress för oss som förening med många aktiva som finner föreningen som en trygg plats, att dels behöva ta sig till olika ställen olika tidpunkter på åren, dels inte veta hur länge vi kommer kunna använda anläggningen och vad som faktiskt händer sen. Vi lever i en ständig ovisshet och det är tufft.

I början tog föreningen fram en plan för hur de skulle hantera den kommande rivningen, flytten och hur de fram till dess skulle få bra förutsättningar att kunna bedriva en hållbar verksamhet. De har haft en dialog med kommunen men svaret de fått nu är att arbetet med det detaljplanerade området är uppskjutet på obestämd framtid. RF-SISU Sörmland har sökt Eskilstuna kommun för en kommentar kring detaljplanen som innefattar Fröslunda IP och den nya idrottsanläggningen som är planerad i Lagersberg, men kommunen har i dagsläget inte återkopplat till oss.

- När vi spelar matcher på hemmaplan kan det komma uppemot 500 personer som vill titta och vi släpper ofta fri entré då vi vet att de flesta inte kan betala. Vi ser det som ett sätt att få fler att upptäcka idrotten. Det säger dock inte så speciellt mycket bra när man ser att det är en kommun som inte satsar på de som bor i ett av Sveriges mest utsatta områden. Vi måste kunna bedriva vår verksamhet här och nu, såklart tänker vi framåt, men vi har en verksamhet idag som vi måste bedriva. Just nu sänder anläggningen inte bra signaler om hur samhället prioriterar området. Särskilt när den faktiskt också skapar en naturlig mötesplats.

Bild som illustrerar en del av anläggningen på Fröslunda IP.

Mycket på anläggningen är slitet och i behov av renovering.

Att ha en god dialog med de som är verksamma i området är en förutsättning för ett starkare och mer hållbart samhälle

Fredrik tror att en god långvarig dialog mellan kommuner, föreningar och lokalsamhället som berörs av en förändring är av vikt, exempelvis när nya idrottsanläggningar ska byggas eller när förutsättningar ändras för den idrottsverksamhet som redan bedrivs.

- Det är nästan en förutsättning när man ska göra om i ett område eller bygga nytt att skapa en tidig dialog för att involvera de som faktiskt verkar i området. Då säkerställer man exempelvis att en nybyggnation lirar med det faktiska behovet. Jag tror man kan vinna mycket på det och vi kan skapa ett mycket starkare och mer hållbart samhälle på det sättet.

Syrianska Eskilstuna IF är medvetna om att processerna med ett detaljplanerat område tar tid, i detta fall många år. Något som såklart är tråkigt för de som bedriver verksamhet på platsen och är i behov av en fungerande anläggning under tiden, samtidigt är det såklart förståeligt. Fredrik påpekar dock att man måste komma ihåg att diskussionerna fortsätter i områdena, inom föreningarna och bland de aktiva och det är de man främst måste ombesörja kontinuerligt genom hela processen, även om den sträcker sig över fem eller tio år.

Sidan publicerades: 5 juni 2024